Từ ngữ tìm kiếm

Sản phẩm bảo trì của Schaeffler: Thiết bị tạo áp

Thiết bị tạo áp có sẵn các kiểu khác nhau - từ bơm tay đến thiết bị thủy lực di động, cho đến máy ép thủy lực.

Bơm tay
Một bộ bơm tay bao gồm bơm một hoặc hai giai đoạn, ống cao áp, phích nối, bình chứa dầu và áp kế.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận