Từ ngữ tìm kiếm

Mô-đun đo mô-men xoắn của Schaeffler

Để đạt hiệu quả tối đa trong các quy trình và hệ thống truyền động công nghiệp, điều cần thiết là phải có kiến thức chính xác về mô-men xoắn và đặc tính phân bổ của mô-men xoắn.

Mô-đun đo TorqueSense của Schaeffler cung cấp giải pháp cơ điện tử, cho phép các ứng dụng và quy trình được giám sát và kiểm soát với độ chính xác cao hơn đáng kể khi mô-men xoắn được ghi lại ngay tại vị trí sử dụng. Việc sử dụng mô-men xoắn cho trục từ hóa làm thay đổi từ trường của nó. Chức năng cảm biến chủ yếu dựa trên độ tuyến tính giữa mô-men xoắn và từ trường.

Liên hệ

Tính năng:
  • Plug & play (Cắm và chạy)
  • Độ chính xác cao ngay cả ở mô-men xoắn thấp
  • Không tiếp xúc và không cần bảo trì
  • Đường kính trục và phạm vi đo có thể chia tỷ lệ
  • Tốc độ quay cũng có thể được đo
  • Không mất độ cứng
Ứng dụng:
  • Kỹ thuật địa hình và nông nghiệp
  • Máy móc sản xuất
  • Xe điện nhỏ
  • Khác
Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận