Từ ngữ tìm kiếm

Thiết bị bôi trơn

Vòng bi được tự động cung cấp với số lượng chính xác dụng cụ bôi trơn theo dầu bôi trơn hoặc số lượng hệ thống bôi trơn. Các số lượng này giúp tránh xảy ra tình trạng hỏng vòng bi thường gặp nhất: bôi trơn không đủ hoặc không đúng cách. Khoảng 90% tất cả các vòng bi được bôi trơn bằng mỡ bôi trơn. Việc tái bôi trơn bằng số lượng mỡ chính xác trong các khoảng thời gian thích hợp làm tăng đáng kể vòng đời của vòng bi.

Đến catalog sản phẩm medias

Tài liệu phát hành khác

Liên hệ

Hệ thống tự động tái bôi trơn Concept8

Hệ thống tự động tái bôi trơn Concept8

Hệ thống bôi trơn đơn và đa điểm này có độ khả biến cao. Nó có một, hai, ba hoặc bốn thân bơm có thể được điều khiển độc lập, tùy vào thiết kế. Mỗi thân bơm có hai lỗ thoát sao cho có thể linh hoạt cung cấp tối đa tám điểm bôi trơn với lượng dầu bôi trơn cần thiết ở khoảng thời gian bôi trơn chính xác chỉ bằng một hệ thống bôi trơn. Hệ thống bôi trơn CONCEPT8 phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau. Cũng có sẵn các kiểu hệ thống bôi trơn cho hệ thống tuyến tính, sử dụng dầu làm chất bôi trơn hoặc gia nhiệt bên trong. Các bộ phận bôi trơn (bộ phận LC) cung cấp dầu bôi trơn cho thiết bị. Bộ phận LC có sẵn cỡ 800 cm3. Hệ thống bôi trơn được cấp điện bên ngoài bằng nguồn điện một chiều 24V. Thiết bị có thể được ghép nối với máy. Nếu nguồn điện của máy và hệ thống bôi trơn được ghép nối, máy luôn được tái bôi trơn theo thời gian hoạt động của máy.

Dụng cụ bôi trơn tự động Concept2

Dụng cụ bôi trơn tự động Concept2

Dụng cụ bôi trơn này có thiết kế rất nhỏ gọn. Nó có một hoặc hai thân bơm có thể được điều khiển độc lập, tùy vào thiết kế. Điều này nghĩa là nó có thể cung cấp dầu bôi trơn cho một hoặc hai điểm bôi trơn. Bộ phận LC có sẵn cỡ 250 cm3. Dụng cụ bôi trơn được cấp năng lượng từ pin hoặc qua bộ cấp nguồn. Nó có thể hoạt động độc lập hoặc theo tùy chọn có thể được điều khiển bởi hệ thống điều khiển bên ngoài.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận