Từ ngữ tìm kiếm

SmartQB

SmartQB của Schaeffler tiên phong trong lĩnh vực giám sát tình trạng! Các thông báo bằng văn bản thuần được tự động tạo từ dữ liệu về độ rung trên màn hình 7 inch thực sự là công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giám sát tình trạng trên thị trường.

Năm nguyên nhân lỗi có thể được xác định và hiển thị bằng hệ thống giám sát tình trạng SmartQB:

  • Hỏng vòng bi
  • Mất cân bằng
  • Ma sát/xâm thực
  • Tăng cao nhiệt độ
  • Thay đổi thông thường trong các mẫu đo về độ rung

Liên hệ

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận