Từ ngữ tìm kiếm

Giải pháp công nghiệp

Tối ưu hóa toàn diện hệ thống
Giải pháp công nghiệp 4.0 cho các ứng dụng công nghiệp

Cuộc cách mạng kỹ thuật số và khả năng liên kết các thành phần với hệ thống làm tăng hiệu quả của máy móc và thiết bị. Schaeffler đã phát triển một loạt các khái niệm để tối ưu hóa toàn diện các hệ thống, và ứng dụng của bạn cũng có thể được hưởng lợi từ các giải pháp kỹ thuật số của chúng tôi.

Giải pháp công nghiệp 4.0

Nhóm ngành đường sắt
Nhóm ngành Truyền tải điện
Hàng hải
Tổ chức nhà nước và tư nhân
Khóa và phụ kiện
Thiết bị điện tử gia dụng
Cơ sở hạ tầng
Động cơ điện
Nhóm ngành xe địa hình
Xe tải công nghiệp
Cần cẩu, băng tải, thang máy
Truyền tải di động
Nhóm ngành Tự động trong công nghiệp
Nhóm ngành Nguyên vật liệu
Nhóm ngành hàng không vũ trụ
Nhóm ngành Xe hai bánh
Schaeffler Global Technology Network

Globalization opens up limitless opportunities for companies - while at the same time confronting them with enormous challenges. Rising competition and ever-increasing pressure to cut costs have made it absolutely essential that companies rigorously exhaust all opportunities for optimization. Để đạt mục đích đó, các nhà sản xuất và vận hành máy móc phải dựa vào các máy móc và hệ thống mang lại năng suất và hiệu quả cao nhất.

Mạng lưới công nghệ toàn cầu

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận