Bán hàng

Sự hài lòng của khách hàng chính là thước đo của tất cả mọi hoạt động tại Tập đoàn Schaeffler.

Chúng tôi thấy thành công của mình trong thành công của khách hàng. Điều này được thể hiện qua việc các hoạt động bán hàng của chúng tôi đều được định hình qua các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các khách hàng của mình.
Chúng tôi tập trung vào việc mang đến chất lượng dịch vụ khách hàng tốt nhất; và trên tất cả là sự hỗ trợ toàn diện về mặt kỹ thuật và thương mại.

Cho dù bạn ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, khi bạn cần, chúng tôi đều có thể tìm các đầu mối liên lạc có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn.

Sự hiện diện trên toàn thế giới của chúng tôi với tư cách là một công ty quốc gia, một chi nhánh trong một khu vực hoặc các đại diện về kỹ thuật đảm bảo sự liên lạc thường xuyên với các khách hàng của mình và đó là cơ sở để để chúng tôi có thể đáp ứng được các yêu cầu của họ một cách nhanh chóng kịp thời.

Tinh thần hợp tác được bắt nguồn vững chắc thông qua một tổ chức.

Chúng tôi tin rằng với tư cách là một đối tác về kỹ thuật và dịch vụ, chúng tôi có thể hỗ trợ các khách hàng của mình đạt được thành công. Chúng tôi mong muốn cùng với các khách hàng của mình tạo lập được những kết quả tốt nhất trong khả năng của mình. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tinh thần này được phản ánh rất rõ qua những hoạt động bên trong của tổ chức chúng tôi.

Cơ cấu của chúng tôi bao gồm Bộ phận Ô tô, Công nghiệp và Phân phối cùng các bộ phận phụ khác trong các ngành khác chính là câu trả lời cho khả năng đáp ứng một cách tốc độ và linh hoạt các yêu cầu của thị trường. Những thắc mắc và yêu cầu từ khách hàng đều nhanh chóng đến được với những người có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phát sinh trong thời gian nhanh nhất, cũng như có khả năng đưa ra các quyết định cần thiết.