Dịch vụ hậu cần

Hệ thống các quy định

Hệ thống các quy định mô tả tất cả các quy cầu về dịch vụ hậu cần của Schaeffler đối với các bên cung cấp dịch vụ

 
Hướng dẫn và hợp đồng về dịch vụ hậu cần
Tài liệu Phiên bản Tải về    
Change history
(Logistics Guideline)
2018/03 DIN A4    
Hướng dẫn về dịch vụ hậu cần
(Những yêu cầu cua Schaeffler về dịch vụ hậu cần cho nhà cung cấp)
2018/03 DIN A4    
Hợp đồng dịch vụ hậu cần
(Hiệu lực đối với việc cung cấp nguyên liệu có kế hoạch hoặc các đơn đặt hàng lẻ)
2014/08 DIN A4    
Schaeffler Global Transport Label
(Implementation Guideline for Suppliers)
2018/02 DIN A4    
Schaeffler Global Transport Label
(Implementation Guideline for Suppliers)
2018/03 DIN A4    
Guidelines for Improving Safety and Implenting the SOLAS
Container Weight Verification Requirements
2017/02 DIN A4    
         
         
Sổ tay quy định về việc đóng gói
Tài liệu Phiên bản Tải về    
Sổ tay quy định về việc đóng gói 2011/03 DIN A4    

Sổ tay quy định về việc đóng gói áp dụng cho tất cả các loại hàng hóa giao cho các nhà máy của Schaeffler ở Herzogenaurach, Gunzenhausen, Hirschaid, Höchstadt, Homburg, Ingolstadt, Kysuce, Lahr, Llanelli, Luckenwalde, Skalica, Brasov, TaiCang and Steinhagen nhằm đảm bảo nguyên liệu không bị ảnh hưởng trong quá trình giao hàng từ nhà cung cấp cho tới các nhà máy kể trên của Schaeffler, đồng thời tránh phải đóng gói lại.

Sổ tay này quy định rõ về các quy trình đóng gói cho:

  • sản phẩm dành cho sản xuất và
  • hàng thương mại

Việc đóng gói đối với các sản phẩm tiêu chuẩn DIN và đối với các nguyên liệu trong quá trình gián tiếp cũng được quy định tương tự theo từng tiêu chuẩn. Tuy nhiên, không có văn bản nào quy đinh về việc đóng gói cho từng loại hàng riêng lẻ.

 
INCOTERMS® (2000/2010)

ICC Incoterms® rules