Nhà cung cấp (bao gồm nhà cung cấp thứ cấp)

Đối tác cung cấp

Tổ chức mua hàng của Tập đoàn Schaeffler được đặc trưng bởi tính đa dạng của sản phẩm và một thị trường thu mua quốc tế rộng lớn, nổi bật. Rất nhiều nhân viên tham gia vào việc thu mua các nguyên vật liệu thô, các bán thành phẩm và các thành phầm cho các nhà máy sản xuất của chúng tôi trên thế giới. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu các tiêu chuẩn cao về chất lượng cung cấp từ các đối tác thu mua của mình.