THÔNG TIN CHI TIẾT

Bạn có muốn trở thành một trong các nhà cung cấp ủy quyền của chúng tôi?

Tìm thêm

 
Đối tác cung cấp

Qui định nhà cung cấp

Sự thành công của Tập đoàn Schaeffler phụ thuộc phần lớn vào sự hoạt động của các nhà cung cấp của chúng tôi. Các văn phòng mua hàng của chúng tôi trên khắp thế giới đang liên tục tìm kiếm các nhà cung cấp mới với có năng lực, những người có thể đóng góp hiệu quả cho mục tiêu cao nhất của chúng tôi là nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Các đối tác mạnh cho công ty của chúng tôi có các đặc điểm nổi bật sau:

Giao hàng chính xác

Khả năng đáp ứng cao, linh hoạt và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt là những điểm mạnh cần có của công ty bạn.

Quản lý chi phí tốt

Một yếu tố chủ yếu của việc tính toán chi phí của chúng tôi là dựa vào giá của các nhà cung cấp. Vì thế chúng tôi mong đợi chính sách giá cả rõ ràng.

Trách nhiệm về chất lượng

Bạn duy trì một hệ thống quản lý chất lượng hiện đại và hiệu quả. Triết lý quản lý chất lượng của bạn là dựa vào các quy tắc của một "Chiến lược không có khiếm khuyết" và cải thiện không ngừng để tăng hiệu quả chi phí, thời gian giao hàng và dịch vụ. Đối với một số ngành, chứng nhận theo ISO 9001, ISO TS 16949 hoặc AS 9000 là một yêu cầu cơ bản khi làm việc với chúng tôi.

Bảo vệ môi trường

Việc tuân thủ theo luật và chỉ thị hiện hành là một yêu cầu tối thiểu cho các nhà cung cấp của chúng tôi. Chứng nhận theo ISO 14001 và/hoặc EMAS là được khuyến khích và tuyệt đối cần thiết cho các ngành đã xác định.

Hợp tác

Chúng tôi mong đợi các đối tác đầy trách nhiệm trong thị trường thu mua, những người luôn hỗ trợ chúng tôi một cách sáng tạo và đổi mới để cùng chúng tôi xây dựng vị trí dẫn đầu về công nghệ. Bạn có thể sử dụng các phương pháp như phân tích giá trị, tiêu chuẩn hóa, tinh lọc kỹ thuật, v.v... trong tình huống này.