Nhà cung cấp (bao gồm nhà cung cấp thứ cấp)

Chúng tôi tự hào là một đối tác về hệ thống và kỹ thuật cũng như tự hào vì luôn khiến khách hàng hài lòng với những ý tưởng mới và các sản phẩm nổi trội của mình.

Một sự bảo đảm nữa của thành công của chúng tôi chính là các nhà cung cấp, những người có cùng quan điểm với chúng tôi. Chúng tôi làm việc cùng nhau, liên tục tối ưu hóa các sản phẩm và ý tưởng của mình, tiếp nhận những ý tưởng đổi mới rộng lớn, thử nghiệm cơ cấu chi phí và cùng nhau đảm bảo vị thế nổi bật của mình trên thị trường.

Với các nhà cung cấp của mình, họ cũng luôn nỗ lực cho hoạt động ở mức tốt nhất cho các sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng được sự mong mỏi của khách hàng.

Những nỗ lực của chúng tôi được tiếp sức bởi sự định hướng của những khách hàng có trình độ kỹ thuật tuyệt vời và mục đích tối ưu hóa cả về chất lượng sản phẩm lẫn hiệu quả của hoạt động cung ứng của chúng tôi trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô. Việc mua bán quốc tế trong nhóm công ty của chúng tôi luôn quan tâm đến các yêu cầu nghiêm ngặt của khách hàng. Điều này thể hiện trách nhiệm sau cùng của các mối quan hệ mang tầm quốc tế của chúng tôi đối với những cam kết về một chất lượng tuyệt vời.

Tinh thần hợp tác được xem như một nền tảng vững chắc cho mối quan hệ rất tốt đẹp với các nhà cung cấp của chúng tôi.

Chúng tôi lựa chọn các nhà cung cấp theo mục tiêu cần đạt được và các tiêu chí bền vững và liên tục đánh giá hoạt động cung cấp dựa trên các tiêu chí rất minh bạch, rõ ràng. Tính luôn sẵn sàng cải tiến và đổi mới ở các đối tác của chúng tôi cũng đồng nghĩa với hoạt động liên tục tối ưu hóa sản phẩm. Điều này vừa đảm bảo và mở rộng tính cạnh tranh của chúng tôi về mặt chức năng, chất lượng và giá cả của sản phẩm và dịch vụ. Với các khách hàng của mình, chúng tôi là một đối tác rất trung thực, minh bạch, hoạt động có hiệu quả - chúng tôi cũng mong đợi sự cam kết tương tự từ các đối tác trong thị trường thu mua trên toàn thế giới.