Từ ngữ tìm kiếm

Dịch vụ kỹ thuật số

Nhờ việc phân tích, thông tin hữu ích có thể được thu thập bằng cách liên kết dữ liệu một cách thực tế từ các sản phẩm và quy trình. Thông tin này sau đó có thể được tận dụng để cải thiện hiệu quả của quy trình công nghiệp cũng như được liên kết với các dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu.

Phân tích và mô phỏng dữ liệu: Năng suất cao hơn với dữ liệu lớn

Có thể dễ dàng truy cập vào các dịch vụ kỹ thuật số của Schaeffler và tăng tính khả dụng của máy móc, thiết bị. Trước đây, các nhà vận hành máy móc và kỹ thuật viên bảo trì phải thu thập thông tin từ nhiều hệ thống riêng lẻ và tốn nhiều thời gian cũng như công sức để đánh giá nó. Hiện tại, Schaeffler cung cấp một nền tảng cho phép kết hợp, đánh giá và diễn giải các dữ liệu này. Dựa trên việc phân tích các dữ liệu này, có thể thực hiện các báo cáo về sự cải tiến máy móc trong tương lai và tiến hành các biện pháp cần thiết trong thời gian thích hợp.

Giám sát trực tuyến

Chuyên gia của Schaeffler sẽ theo dõi tình trạng của hàng ngàn máy móc và thiết bị. Các cấu trúc dữ liệu lớn được truyền đến trung tâm vận hành và được xử lý trong hệ thống đám mây của Schaeffler. Việc phân tích, dự đoán và tối ưu hóa được hoàn thành bằng các thuật toán và các phương pháp nhận thức mới. Các vấn đề bất thường và kêu gọi hành động sẽ được đánh dấu và đưa ra các biện pháp tương ứng.

Giám sát máy móc và thiết bị từ xa
Giám sát máy móc và thiết bị từ xa

Ứng dụng dịch vụ của Schaeffler

Một loạt các ứng dụng của Schaeffler hỗ trợ liên kết các sản phẩm và dịch vụ trên toàn cầu. Chúng giúp thu thập dữ liệu, hiển thị và đánh giá tình trạng máy. Bạn có thể tham khảo tổng quan về tất cả các ứng dụng của Schaeffler trên Trang web Tập đoàn.

ConditionAnalyzer

Nhờ dịch vụ kỹ thuật số “ConditionAnalyzer”, nhà vận hành hoặc kỹ thuật viên bảo trì có thể theo dõi tình trạng của từng vòng bi hoặc hệ thống hoàn chỉnh từ bất kỳ nơi nào trên thế giới thông qua kết nối internet. Sau đó, họ sẽ nhận được một thông báo rõ ràng bằng văn bản về thiệt hại đã được phân tích và có thể gọi các chuyên gia của Schaeffler hỗ trợ thông qua phân tích từ xa.

Sự biểu diễn bằng đồ thị về thời hạn sử dụng còn lại của vòng bi hộp số trên thiết bị cuối có khả năng kết nối Internet
Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận