Từ ngữ tìm kiếm

Thanh dẫn M có lớp trượt phẳng và thanh dẫn V

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Thanh dẫn M có lớp trượt phẳng và thanh dẫn V

Các hệ thống dẫn hướng này bao gồm thanh dẫn M với một lớp trượt phẳng và thanh dẫn V làm rãnh ăn khớp. Chúng được sử dụng đặc biệt để phù hợp với tải trọng tĩnh hoặc tải trọng theo chu kỳ nếu không có bôi trơn hoặc chỉ bôi trơn ban đầu, hoặc nếu cần tăng mức độ ma sát vì lý do giảm chấn. Bộ phận dẫn hướng này cũng phù hợp với bôi trơn dầu hoặc mỡ và có cùng kích thước ăn khớp như các thanh dẫn M-V có vòng cách dẹt. Thanh dẫn có sẵn các cấp chất lượng Q6 và Q10.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận