Từ ngữ tìm kiếm

Sản phẩm bảo trì của Schaeffler: Dụng cụ

Phụ kiện được sử dụng để hỗ trợ bảo quản, vận chuyển và lắp đặt vòng bi.

Dụng cụ vận chuyển và lắp đặt

Dụng cụ vận chuyển và lắp đặt BEARING MATE là phụ kiện để dễ dàng xử lý các vòng bi cỡ trung và cỡ lớn. Nó cũng có thể được sử dụng để làm gia nhiệt vòng bi trước khi lắp.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận