Từ ngữ tìm kiếm

Sản phẩm bảo trì của Schaeffler: Dụng cụ căn chỉnh

Các sản phẩm này hỗ trợ bạn cân chỉnh trục và pu-li dây đai và kiểm tra giá trị tăng đai.

Liên hệ

Sản phẩm bảo trì của Schaeffler: Thiết bị cân chỉnh pu-li dây đai

Thiết bị cân chỉnh pu-li dây đai

Schaeffler LASER-SMARTY2 là máy tia vạch chuẩn laser để cân chỉnh pu-li dây đai và bánh xích có đường kính trên 60 mm. Việc cân chỉnh pu-li dây đai và bánh xích làm giảm mài mòn và tổn thất năng lượng trong các hệ thống dẫn động tăng đai, vòng bi và phớt của hệ thống dẫn động. Ít sinh nhiệt và tuổi thọ và độ chính xác của máy tăng lên.

Liên hệ

Sản phẩm bảo trì của Schaeffler: Thiết bị đo độ tăng đai

Thiết bị đo độ tăng đai

Schaeffler LASER-TRUMMY2 mạnh mẽ, tiện dụng là dụng cụ đo bằng tay quang điện tử để đo độ tăng đai (lực căng dây đai). Độ tăng đai chính xác là điều kiện tiên quyết thiết yếu để đạt được tuổi thọ tối đa của bộ dẫn động cu-roa. Ngoài ra, điều này cũng giúp giảm mài mòn các bộ phận truyền động, giảm chi phí năng lượng và tiết kiệm chi phí hơn.

Liên hệ

Sản phẩm bảo trì của Schaeffler: Thiết bị cân chỉnh trục

Thiết bị cân chỉnh trục

Schaeffler LASER-EQUILIGN2 là hệ thống cân chỉnh cho các trục được ghép và tách rời trong động cơ, máy bơm, thiết bị thông gió và hộp số có vòng bi.

Liên hệ

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận