Từ ngữ tìm kiếm

Sản phẩm bảo trì của Schaeffler: Đo lường và kiểm định

Thước lá và thước đo lường được sử dụng để kiểm tra việc sản xuất ổ lắp vòng bi và lắp ráp vòng bi.

Sản phẩm bảo trì của Schaeffler: Đo lường và kiểm định, thước lá

Thước lá

Thước lá FEELER GAUGE được sử dụng để đo độ hở bên trong hướng tâm, nhất là khi lắp trên bệ trục côn và trên đầu nối và ống lót rút tháo được.

Sản phẩm bảo trì của Schaeffler: Đo lường và kiểm định, thước côn chuẩn

Thước côn chuẩn

Thước này được sử dụng để kiểm tra các ổ lắp vòng bi côn trong các cơ sở sản xuất. Điều này là cần thiết để đảm bảo hoạt động ăn khớp giữa bề mặt lắp ghép của vòng bi và ổ lắp vòng bi. Có thể sử dụng thước cho các góc côn khác nhau.

Sản phẩm bảo trì của Schaeffler: Đo lường và kiểm định, calip ngàm

Calip ngàm

Thiết bị SNAP GAUGE có thể được sử dụng để kiểm tra đường kính của phôi hình trụ trực tiếp trên máy công cụ. Calip ngàm cũng được sử dụng để đặt thước đo chu vi bao quanh MGI21.

Calip ngàm có chức năng như một thước đo đối chiếu. Nó được thiết lập bằng cách sử dụng đĩa đệm. Lúc đó độ lệch từ giá trị thiết lập có thể được xác định.

Sản phẩm bảo trì của Schaeffler: Đo lường và kiểm định, thước đo chu vi bao quanh

Thước đo chu vi bao quanh

Có thể sử dụng thước đo chu vi bao quanh để đặt độ hở hướng tâm hoặc tải trước của vòng bi trụ.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận