Từ ngữ tìm kiếm

Phục hồi vòng bi

Trong quá trình bảo trì, nhiều vòng bi sẽ được thay thế ngay cả khi chúng chưa đạt đến giới hạn công suất hoạt động. Việc phục hồi vòng bi này có thể là một phương án thay thế hấp dẫn về mặt kinh tế.

Thông thường, vòng bi mới được trang bị mặc dù có thể phục hồi vòng bi hiện tại về tình trạng như mới bằng phương pháp chuyên môn.

Khách hàng có những lợi thế sau:

  • Thời hạn sử dụng dịch vụ lâu hơn do công tác bảo trì chất lượng cao
  • Thời gian chết ngắn do quá trình bảo trì được thực hiện nhanh chóng
  • Công việc lắp ráp được giảm tối thiểu vì vòng bi được trả về tình trạng sẵn sàng lắp ráp
  • Giảm chi phí bảo trì nhờ có bảo trì dự phòng
Cấp độ phục hồi

Vòng bi sẽ được tháo ra, làm sạch và kiểm tra trước khi phục hồi. Thiết lập các bước xử lý cần thiết và chuẩn bị đề xuất. Phạm vi phục hồi vòng bi được chia thành 4 cấp độ.

Vòng bi tiêu chuẩn có đường kính ngoài lên đến 425mm và vòng bi bánh xe cho phương tiện đường sắt

Đặc biệt, vòng bi có kích thước nhỏ hơn sẽ thường xuyên được thay thế trong quá trình bảo trì, mặc dù chúng có thể dễ dàng phục hồi và tiếp tục sử dụng. Tương tự đối với vòng bi bánh xe của phương tiện đường sắt. Đây là những bộ phận chịu tải lớn nhất trong phương tiện và phải được bảo trì thường xuyên. Do đó, Schaeffler cung cấp dịch vụ tháo, vệ sinh và phục hồi vòng bi bánh xe chuyên nghiệp cho các nhà vận hành phương tiện đường sắt.

Danh mục dịch vụ của Schaeffler áp dụng cho:
  • Tất cả các vòng bi bánh xe và vòng bi hình trụ, hình cầu và hình côn có chiều rộng tối đa đến 180 mm và đường kính ngoài tối đa đến 425 mm
  • Sản phẩm từ các nhà sản xuất vòng bi
  • Tất cả phương tiện đường sắt
Dịch vụ này gồm:
  • Tháo, vệ sinh, phân tích lỗi và phục hồi vòng bi tại Trung tâm dịch vụ Schaeffler
  • Đánh dấu nhận dạng từng vòng bi trước khi tháo
  • Lưu hồ sơ từng vòng bi đối với tất cả hoạt động bảo trì đã thực hiện nếu cần thiết
Các vòng bi lớn với đường kính ngoài lớn hơn 425 mm

Thông qua dịch vụ vệ sinh và phục hồi chuyên nghiệp, có thể đưa vòng bi tiêu chuẩn lớn hơn và vòng bi đặc biệt về tình trạng có thể chấp nhận được và an toàn về mặt chức năng. Nói chung, chi phí cho việc phục hồi thấp hơn đáng kể so với chi phí mua vòng bi mới - với thời gian giao hàng ngắn hơn trong hầu hết các trường hợp.
Trong từng trường hợp, vòng bi phục hồi cũng có thể được bảo hành tương tự như vòng bi mới.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận