Từ ngữ tìm kiếm

BEARINX-online Easy EMachine

Mô-đun tính toán miễn phí để tính ổ đỡ vòng bi ròng rọc cáp

Mô-đun tính toán miễn phí để tính toán trực tuyến máy phát và động cơ điện

Mô-đun "Easy EMachine" của BEARINX-online cho phép tính toán máy phát và động cơ điện dựa trên tải trọng cơ học và điện từ trường đặc trưng của chúng, và cho phép lựa chọn ổ đỡ vòng bi phù hợp và đáng tin cậy.
Chương trình tính toán khả dụng trực tuyến và có thể sử dụng miễn phí.

Không gì đơn giản hơn!

Bạn có thể sử dụng “Easy EMachine” để tính toán động cơ điện và máy phát theo hướng ngang, dọc và tùy chọn. Có thể chọn trọng lượng trục, lõi thép lá và cuộn dây cũng như lực kéo từ tính và các tải trọng có thể cấu hình khác. Việc này có nghĩa là pu-li đai, bánh răng và sự mất cân bằng có thể được mô hình hóa ở tốc độ khác nhau và trong các trường hợp tải khác nhau.

Giao diện thân thiện với người dùng

Trình đơn thân thiện với người dùng của chương trình sẽ hướng dẫn bạn từng bước trong quy trình tính toán và dữ liệu bạn nhập sẽ được hiển thị dưới dạng hình ảnh trực quan để kiểm tra. Cuối cùng, vòng bi - phần cốt lõi của máy - có thể được tính toán trong một loạt biến đổi, và dữ liệu cho vòng bi INA và FAG sẽ được tải dễ dàng từ cơ sở dữ liệu tích hợp. Tất cả dữ liệu nhập có thể lưu cục bộ. Ngoài ra, kết quả chi tiết và tất cả dữ liệu nhập được ghi lại trong tập tin PDF.

Đăng ký và đăng nhập

Chương trình tính toán “Easy Emachine” chỉ khả dụng trực tuyến và có thể sử đụng miễn phí không hạn chế. Sau khi đăng ký ban đầu và xác minh rõ ràng, bạn có thể tiến hành tính toán.

Đăng ký/Đăng nhập

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận