Từ ngữ tìm kiếm

BEARINX-online Easy Linear

Mô đun BEARINX-online miễn phí cho việc tính toán các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn INA

Mô đun BEARINX-online miễn phí cho việc tính toán các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn INA

Dịch vụ tốt là truyền thống của Tập đoàn Schaeffler - như việc phát triển và sản xuất các bộ phận chính xác với chất lượng tốt nhất. Để đảm bảo sản phẩm được sử dụng đúng cách, chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ cần thiết ngay từ giai đoạn phát triển.

Không gì đơn giản hơn!

Nhờ mô đun BEARINX-online mới "Easy Linear”, bạn có thể dễ dàng tính toán tuổi thọ danh định cơ bản của trục tuyến tính truyền động được nâng bởi vòng bi. Việc này tính đến tất cả các lực dẫn động, quán tính và vận hành. Bạn cũng có thể xuất kết quả tính toán ở định dạng PDF cho tài liệu của bạn.

Giao diện thân thiện với người dùng

Giao diện thân thiện với người dùng

Dữ liệu nhập được quản lý theo cách dễ hiểu bằng hệ thống hướng dẫn chi tiết. Tổ hợp trục tuyến tính được sử dụng phổ biến nhất trong hệ thống truyền động, bố trí thanh dẫn và ban trượt được cấu hình sẵn. Ngoài ra, bạn có thể tự do lựa chọn tổ hợp trục với nhiều nhất bốn đường dẫn và 16 bàn trượt.

Phạm vi

Có thể sử dụng “Easy Linear” để tính toán tất cả hệ thống dẫn hướng đường ray đơn INA:

  • vòng bi tuần hoàn tuyến tính và các bộ phận lắp ráp thanh dẫn RUE-E
  • vòng bi tuần hoàn tuyến tính hai dãy bi và các bộ phận lắp ráp thanh dẫn KUE
  • vòng bi tuần hoàn tuyến tính bốn dãy bi và các bộ phận lắp ráp thanh dẫn KUVE-B
  • vòng bi tuần hoàn tuyến tính sáu dãy bi và các bộ phận lắp ráp thanh dẫn KUSE
  • vòng bi tuần hoàn tuyến tính cỡ nhỏ hai dãy bi và các bộ phận lắp ráp thanh dẫn KUEM
  • vòng bi tuần hoàn tuyến tính cỡ nhỏ bốn dãy bi và các bộ phận lắp ráp thanh dẫn KUME-C

Đăng ký và đăng nhập

Chương trình tính toán “Easy Linear” chỉ khả dụng trực tuyến và có thể sử đụng miễn phí không hạn chế. Sau khi đăng ký ban đầu và xác minh rõ ràng, bạn có thể tiến hành tính toán.

Đăng ký/Đăng nhập

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận