Từ ngữ tìm kiếm

BEARINX-online Easy Linearsystem

Mô đun tính toán miễn phí để tính toán bộ trợ động tuyến tính INA
Mô đun trực tuyến cho bộ trợ động tuyến tính

BEARINX-online Easy Linearsystem

Phần mềm trực tuyến “Easy Linear” nổi tiếng dành cho hệ thống dẫn hướng đường ray đơn lúc này được kết nối với mô đun " Easy Linearsystem” của BEARINX-online mới trong một loạt chương trình tính toán tuyến tính đã được công nhận.

Nhờ “Easy Linearsystem”, giờ đây có thể tính toán tuổi thọ danh định và an toàn tải tĩnh của hệ thống định vị đa trục với bộ trợ động tuyến tính INA. Các yếu tố ảnh hưởng tiêu biểu cho sản phẩm sẽ có hiệu lực tại đây:

  • Tất cả trục được kết nối để tạo sự tính toán hệ thống tuyến tính hoàn chỉnh
  • Gia tốc khối bệ bàn và máy được đưa vào xem xét thậm chí quải qua một số trục
  • Điểm làm việc được thiết lập để tính các biến dạng có thể có của hệ thống tuyến tính.

Giao diện thân thiện với người dùng

Điều hướng trình đơn thuận tiện cho phép người dùng nhập dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng. Bằng cách sử dụng hệ thống định vị 1, 2 hoặc 3 trục thực tiễn và được cấu hình sẵn cũng như cách bố trí tự do hệ thống truyền động làm điểm khởi đầu, có thể nhanh chóng tìm thấy và hoàn tất hệ thống tuyến tính được yêu cầu qua các tham số cần thiết. Có thể nhập tất cả dữ liệu vận hành cần thiết cho từng trục, sử dụng điều hướng trình đơn thuận tiện.

Lợi ích mà chương trình trực tuyến mới mang lại được hiển thị rõ ràng bởi hộp thoại nhập chu kỳ tải, trong đó có thể nhập tốc độ, gia tốc, thời gian và khoảng cách di chuyển ngang của từng trục. Sơ đồ chuyển động tương ứng sau đó được tạo tự động.

Người dùng có thể lựa chọn từ phạm vi toàn diện các bộ truyền động và trợ động tuyến tính INA có sẵn trước khi thực hiện tính toán.

Cấu hình
Giao diện thân thiện với người dùng

Yêu cầu báo giá tự động

Yêu cầu báo giá tự động

Khi việc tính toán hoàn tất, bạn sẽ nhận một e-mail chứa bản tóm tắt các kết quả quan trọng nhất, với tập tin đầu vào và tài liệu kết quả PDF đính kèm.

Email này cũng chứa liên kết cho phép bạn tạo yêu cầu báo giá. Yêu cầu này chứa danh sách các bộ phận được tạo tự động cho hệ thống tuyến tính mà bạn đã tạo, cũng như trường văn bản miễn phí, trong đó bạn có thể chỉ định thêm chi tiết về yêu cầu của mình. Việc này giúp chuyên gia của chúng tôi có thể nhanh chóng đưa ra một báo giá riêng cho bạn.

Đăng ký và đăng nhập

Chương trình tính toán “Easy Linear” chỉ được cung cấp trực tuyến và có thể sử đụng miễn phí không hạn chế. Sau khi đăng ký ban đầu và xác minh rõ ràng, bạn có thể tiến hành tính toán.

Đăng ký/Đăng nhập

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận