Từ ngữ tìm kiếm

Yêu cầu

Dịch vụ này dành cho khách hàng trực tiếp và đối tác bán hàng của Schaeffler.

Thời gian phát triển và chu kỳ sản phẩm ngày càng ngắn gây áp lực lên các nhà chế tạo máy và nhà cung cấp của họ. Chỉ những người có thể phản ứng nhanh với các yêu cầu mới nhờ năng lực kỹ thuật mới có được lợi thế cạnh tranh cần thiết. Nhờ Tập đoàn Schaeffler, bạn đã tìm được đối tác hoàn hảo.

Do đó, chúng tôi cung cấp cho khách hàng cơ hội sử dụng khả năng vượt trội của BEARINX. Nhờ Chương trình tính toán tuyến tính BEARINX-online, bạn có thể truy cập vào mô đun được tích hợp trong BEARINX để thiết kế hệ thống tuyến tính.

Điều kiện tiên quyết để sử dụng là gì?

Việc sử dụng Chương trình tính toán tuyến tính BEARINX-online được quy định trong thỏa thuận. Giới thiệu về chương trình được thực hiện qua khóa đào tạo hai ngày tại Học viện Schaeffler ở Herzogenaurach, trong đó bạn sẽ làm quen với giao diện người dùng, xây dựng mô hình và giải thích kết quả. Có phát sinh chi phí cho khóa đào tạo và đăng ký BEARINX-online.

Yêu cầu hệ thống

Quy trình tính toán thực tế được thực hiện bởi máy chủ mạnh đặt tại Tập đoàn Schaeffler, phần cứng nội bộ chỉ điều khiển giao diện người dùng. Có nghĩa là nhu cầu về phần cứng của bạn trên trang web bị hạn chế.

Phần cứng

  • Bộ xử lý: 500 MHz hoặc hơn
  • Bộ nhớ: ít nhất 256 MB (Khuyên dùng 512 MB)
  • Độ phân giải màn hình: 1024 x 768 hoặc hơn
  • Dung lượng ổ cứng khả dụng: 124 MB
  • Kết nối Internet qua ISDN (khuyên dùng DSL)

Phần mềm

  • Java SE Runtime Environment có tăng cường 3D
Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận