Từ ngữ tìm kiếm

Sản phẩm kỹ thuật số

Đối với khách hàng của mình, chúng tôi cung cấp các hệ thống và thành phần được kết nối thông minh có thể được tích hợp liền mạch trong các ứng dụng tổng thể của họ. Để cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ tốt nhất có thể trong việc tối ưu hóa các quy trình, sản phẩm và dịch vụ của riêng họ, chúng tôi liên tục mở rộng phạm vi dịch vụ kỹ thuật số của mình. Một ví dụ điển hình là OPTIME, giải pháp ứng dụng của chúng tôi để giám sát tình trạng tự động, điều khiển bằng cảm biến, cho các nhà máy và thiết bị công nghiệp.

Các giải pháp kỹ thuật số và thông minh từ Schaeffler được sử dụng trong nhiều dự án của khách hàng. Schaeffler sẽ sử dụng kinh nghiệm này để phát triển hơn nữa phạm vi sản phẩm dựa trên nền tảng của mình và do đó đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và linh hoạt.

Các dịch vụ kỹ thuật số từ Schaeffler có thể dễ dàng truy cập và tăng tính khả dụng của máy móc, thiết bị cũng như chất lượng quy trình. Các thông số quy trình được cung cấp, các tuyên bố cụ thể được đưa ra về tình trạng máy và các biện pháp cần thiết được thực hiện trước, dưới dạng dịch vụ kỹ thuật số.

Giải pháp kỹ thuật số Schaeffler GmbH, một công ty con của Tập đoàn Schaeffler, phát triển và tích hợp phần mềm tính năng dựa trên web. Phần mềm này có thể thu thập và xử lý toàn bộ tập dữ liệu từ các máy đa dạng nhất nhờ mức độ tương thích cao với các hệ thống, cảm biến và bộ điều khiển hiện có.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận