Từ ngữ tìm kiếm

Văn hóa

Các giá trị doanh nghiệp

Bền vững, Sáng tạo, Xuất sắc và Đam mê là bốn giá trị cốt lõi hình thành nền tảng cho những gì chúng tôi mong muốn đạt được trong chiến lược của mình.

Nguyên tắc lãnh đạo

Sự ãnh đạo tại Schaeffler dựa trên sự minh bạch, tin cậy và đồng đội. Đây là ba nguyên tắc lãnh đạo chủ chốt hình thành trái tim và linh hồn cho mô hình lãnh đạo và tổ chức của chúng tôi - chuẩn mực cho mọi sự hợp tác và cộng tác trong và ngoài Tập đoàn Schaeffler.

Kỹ năng lãnh đạo

Bộ kỹ năng lãnh đạo (Leadership Essentials) là khuôn mẫu cho văn hóa lãnh đạo tại Schaeffler và là kim chỉ nam mỗ ngày cho các nhà quản lý của chúng tôi. Với bộ kỹ năng bao gồm: kết nối để thành công, trao quyền cho nhóm, quan tâm đến mọi người, quản lý kết quả, thúc đẩy sự thay đổi hiện là khuôn mẫu cho văn hóa lãnh đạo và cơ sở cho sự thành công trong tương lai của Schaeffler

Kỹ năng nhân viên

Bộ kỹ năng nhân viên (Leadership Essentials) mô tả khái niệm về cách chúng tôi làm việc tại Schaeffler, biến thách thức thành cơ hội và làm việc cùng nhau một cách có mục tiêu và đáng tin cậy ở tất cả các cấp và phòng ban.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Kết nổi để thành công

Hành động vì lợi ích cao nhất của toàn công ty. Cộng tác ngoài lĩnh vực trách nhiệm của riêng bạn. Chia sẻ thông tin liên quan. Thúc đẩy tinh thần đồng đội cả bên trong và bên ngoài. Cung cấp và tìm kiếm sự hỗ trợ chủ động.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Trao quyền cho nhóm : Trao quyền cho nhân viên cấp dưới

Giao tiếp cởi mở và thường xuyên; Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng; Ủy thác với sự tin tưởng sẽ giúp đội nhóm của bạn hoạt động tốt nhất, cùng nhau học hỏi từ những sai lầm & luôn đánh giá cao kết quả mà nhóm của bạn đạt được

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Quan tâm đến mọi người

Giúp đỡ mọi người trở nên thành công bằng cách xây dựng dựa trên thế mạnh của họ. Phát triển nhân viên cho Schaeffler thông qua huấn luyện và đào tạo. Cung cấp và chấp nhận phản hồi thẳng thắn và mang tính xây dựng thường xuyên. Tôn trọng sự đa dạng trong cộng đồng nhân viên và tạo ra một môi trường hòa nhập. Chăm sóc sức khoẻ, hạnh phúc và điều kiện làm việc an toàn của nhân viên.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Quản lý kết quả

Đặt mục tiêu với mục đích rõ ràng. Đi thêm dặm để đạt được mục tiêu. Tận dụng chuyên môn bên trong và bên ngoài. Lên kế hoạch trước và dành thời gian để suy ngẫm. Hiển thị kết quả tốt và công nhận cho họ.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Dẫn dắt sự thay đổi

Hãy tò mò và cởi mở. Truyền cảm hứng cho nhóm của bạn bằng những ý tưởng mới. Tạo cảm giác cấp bách để bắt đầu thay đổi. Phát triển và truyền đạt một kế hoạch cụ thể nào đó. Tạo ra kết quả bền vững.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Chịu trách nhiệm

Đưa ra quyết định rõ ràng và ủng hộ chúng. Hãy cân nhắc tốt những rủi ro khi cần thiết. Giả định quyền sở hữu cho việc tìm kiếm giải pháp. Chấp nhận những ý tưởng của bạn đang được thử thách. Sao lưu các quyết định của nhóm của bạn.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận