Từ ngữ tìm kiếm

Cuộc sống tại Schaeffler

Trải nghiệm văn hóa

Chúng tôi tin tưởng vào việc xây dựng lòng tin thông qua giao tiếp cởi mở để tạo ra sự minh bạch, thúc đẩy tinh thần đồng đội tuyệt vời.

Kỷ Niệm thành công

Chúng tôi đánh giá cao nhân viên của mình và cùng nhau kỷ niệm những thành tựu quan trọng cũng như các cột mốc sự nghiệp của họ.

Tạo sự khác biệt

Chúng tôi nhấn mạnh đến trách nhiệm môi trường và xã hội là các yếu tố thành công cho một doanh nghiệp bền vững.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận