Từ ngữ tìm kiếm

Tính toán & Tư vấn

BEARINX, phần mềm tính toán hiệu quả của Schaeffler, có thể sử dụng để lập mô hình vòng bi, trục phức hợp, hệ thống trục và thậm chí hộp số hoàn chỉnh. Chương trình máy tính Mounting Manager của FAG là một công cụ trợ giúp thân thiện với người dùng để đảm bảo lắp ráp chính xác vòng bi. Việc lựa chọn dầu bôi trơn phù hợp cũng là một phần của dịch vụ tư vấn toàn diện. Schaeffler đã phát triển một loạt mỡ bôi trơn vòng bi Arcanol với số lượng lớn chất bôi trơn khác nhau. Có thể nhập trực tiếp dữ liệu thiết kế vào hệ thống CAD riêng của người dùng nhờ sự hợp tác với TraceParts.

Tính toán vòng bi bằng Bearinx

Nhờ BEARINX, Schaeffler đã tạo ra một trong những chương trình hàng đầu về tính toán vòng bi trong hệ thống trục và hệ thống dẫn hướng tuyến tính.

Bearinx

Mounting Manager

Chương trình máy tính Mounting Manager của FAG là một công cụ trợ giúp thân thiện với người dùng để đảm bảo lắp ráp chính xác vòng bi bằng khoan hình côn.

Mounting Manager

Tư vấn ma sát

Schaeffler có nhiều kiến thức chuyên môn về bôi trơn vòng bi. Chúng tôi cung cấp tư vấn chuyên môn cho khách hàng trong việc lựa chọn đúng chất bôi trơn cho mọi ứng dụng.

Tư vấn ma sát

Dữ liệu thiết kế

Hỗ trợ và lựa chọn sản phẩm chỉ bằng một cái nhấp chuột: Nhờ sự hợp tác với TraceParts, Schaeffler đã mở rộng dịch vụ cho sản phẩm của mình.

Dữ liệu thiết kế

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận