Từ ngữ tìm kiếm

Tập đoàn Schaeffler khởi động năm 2022 với quý đầu thành công và công bố Định hướng mới cho toàn bộ năm

Pressrelease Stage Image

09/05/2022 | Herzogenaurach | Bien Hoa city

Hôm nay, nhà cung cấp ô tô và công nghiệp toàn cầu Schaeffler vừa công bố Định hướng mới cho năm 2022. Trước đó vào ngày 8 tháng 3 năm 2022, Hội đồng quản trị của Schaeffler AG đã tạm ngưng Định hướng 2022 có hiệu lực ngày 22 tháng 2 năm 2022. Định hướng cũ đã hoãn được công bố trong thời gian chuẩn bị báo cáo tài chính hàng năm, nhưng phải ngừng lại do các biến động ở Ukraine trong những ngày sau đó. Sau đây là những điểm nổi bật trong báo cáo tài chính của Quý 1/2022.

Tình hình tài chính nổi bật trong Quý 1/ 2022

Pic1 Revenues Group EN

Tập đoàn Schaeffler đã báo cáo doanh thu quý đầu tiên là 3,758 triệu euro (năm trước: 3,560 triệu euro), cho thấy mức tăng trưởng doanh thu với giá trị đồng tiền không đổi là 1,9%. Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) trước các hạng mục đặc biệt lên tới 258 triệu euro (năm ngoái: 397 triệu euro), tạo nên Biên lợi nhuận EBIT trước các hạng mục đặc biệt là 6,9% (năm ngoái: 11,2 phần trăm).

Dòng tiền tự do trong quý đầu tiên trước khi dòng tiền vào và ra cho các hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) ở mức khả quan với 14 triệu euro (năm ngoái: 130 triệu euro).

Pic 2 Revenues Division EN

Bộ phận Công nghệ Ô tô mang về doanh thu 2,293 triệu euro (năm ngoái: 2,281 triệu euro). Tính theo giá trị đồng tiền không đổi, doanh thu giảm 3,2% so với năm trước. EBIT trước các mặt hàng đặc biệt là 80 triệu euro (năm ngoái: 240 triệu euro). Biên lợi nhuận EBIT trước các mặt hàng đặc biệt là 3,5%, thấp hơn đáng kể so với mức 10,5% của năm trước.

Bộ phận Hậu mãi Ô tô báo cáo doanh thu là 463 triệu euro (năm ngoái: 444 triệu euro) trong kỳ báo cáo, cho thấy mức tăng trưởng doanh thu theo giá trị đồng tiền không đổi là 2,1%. Đối với EBIT trước các hạng mục đặc biệt, bộ phận này đã mang về 63 triệu euro (năm ngoái: 58 triệu euro). Điều này cho thấy biên lợi nhuận EBIT trước các mặt hàng đặc biệt là 13,6% (năm ngoái: 13,1%).

Bộ phận Công nghiệp đã báo cáo 1.002 triệu euro trong doanh thu quý đầu tiên (năm ngoái: 836 triệu euro), thể hiện mức tăng trưởng doanh thu theo giá trị đồng tiền không đổi là 15,7%. EBIT trước các hạng mục đặc biệt của bộ phận này là 115 triệu euro (năm trước: 98 triệu euro), cho thấy biên lợi nhuận EBIT trước các hạng mục đặc biệt là 11,4% (năm ngoái: 11,8%).

Định hướng mới cho năm 2022

Pic3 Group growth EN

Định hướng mới dựa trên giả định sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu sẽ chững lại đáng kể và điều này sẽ ảnh hưởng đến thị trường mua và bán của Tập đoàn Schaeffler. Các biện pháp trừng phạt kinh tế trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine tác động đến chuỗi cung ứng, giá nguyên liệu và năng lượng, cũng như chi phí vận chuyển cũng đang được cân nhắc từ nay đến thời điểm cuối năm. Hiện tại, các ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lên chuỗi giá trị của Tập đoàn vẫn chưa được khắc phục. Tại Trung Quốc, hoạt động kinh tế được dự đoán là sẽ trở lại bình thường vào cuối tháng 6 năm 2022.

Tập đoàn Schaeffler dự kiến doanh thu tổng của năm sẽ tăng từ 6 đến 8 phần trăm theo giá trị đồng tiền không đổi vào năm 2022. Ngoài ra, Tập đoàn Schaeffler dự kiến tạo ra biên lợi nhuận EBIT nguyên năm trước các mặt hàng đặc biệt từ 5 đến 7 phần trăm. Tập đoàn Schaeffler cũng dự đoán về dòng tiền tự do là hơn 250 triệu euro trước dòng tiền vào và ra cho các hoạt động M&A trong năm 2022 - thấp hơn năm trước.

Đối với các bộ phận, các định hướng cho KPI như sau:

Pic 4 Revenue growth EN

Tuyên bố tạm thời của Schaeffler AG trong ba tháng đầu năm 2022 cũng như thông cáo báo chí chi tiết, thông cáo IR và bài thuyết trình IR sẽ được công bố theo kế hoạch vào ngày 10 tháng 5 năm 2022.

Những tuyên bố và dự đoán hướng tới tương lai

Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này là những tuyên bố hướng tới tương lai. Về bản chất, các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm một số rủi ro, những điều không chắc chắn và những giả định có thể khiến kết quả hoặc sự kiện thực tế khác biệt đáng kể so với các kết quả rõ ràng hoặc được ngụ ý từ những tuyên bố hướng tới tương lai. Những rủi ro, những điều không chắc chắn và những giả định này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả và hậu quả tài chính của các kế hoạch và sự kiện được mô tả trong tài liệu này. Không ai có nghĩa vụ phải công khai cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là đem lại những thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay điều gì khác. Bạn không nên quá phụ thuộc vào những tuyên bố hướng tới tương lai mới chỉ được đưa ra trong ngày phát hành thông cáo báo chí này. Không nên hiểu các tuyên bố có trong thông cáo báo chí về các xu hướng hoặc sự kiện trước đây là những xu hướng hoặc sự kiện sẽ tiếp tục trong tương lai. Các tuyên bố thận trọng được nêu ở trên cần được xem xét cùng với các tuyên bố hướng tới tương lai được nêu trong văn bản hay bằng lời mà Schaeffler, hoặc các đại diện của công ty, có thể đưa ra.

Nhà xuất bản: Schaeffler AG | Schaeffler Vietnam Co., Ltd
Quốc gia: Việt Nam

Tải về

Các thông cáo báo chí

Chương trình trọn gói (Thông cáo báo chí + phương tiện truyền thông)

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận