Từ ngữ tìm kiếm

Tập đoàn Schaeffler gia tăng lợi nhuận trong năm 2023

Pressrelease Stage Image

05/03/2024 | Vietnam

  • Doanh thu của Tập đoàn Schaeffler tăng 5,8% theo tỷ giá hối đoái không đổi, đạt 16,3 tỷ euro (năm ngoái: 15,8 tỷ euro)
  • Biên lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) trước các khoản đặc biệt tăng 1,187 triệu euro (năm ngoái: 1,046 triệu euro), tỷ suất lợi nhuận EBIT trước các khoản mục đặc biệt đạt 7,3% (năm ngoái: 6,6%)
  • Công nghệ Ô tô cải thiện đáng kể tỷ suất lợi nhuận EBIT trước các khoản mục đặc biệt, Hậu mãi Ô tô báo cáo doanh thu tăng trưởng mạnh và Công nghiệp đang có sự sụt giảm về tỷ suất lợi nhuận về thị trường
  • Dòng tiền tự do trước dòng tiền vào và dòng tiền ra cho hoạt động sáp nhập và mua lại (Mergers & Acquisitions, M&A) là 421 triệu euro, tốt hơn so với định hướng mặc dù hoạt động đầu tư tăng lên
  • Cổ tức dự kiến là 0,45 euro cho mỗi cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết
  • Kế hoạch sáp nhập với Vitesco Technologies được đề ra cụ thể trong định hướng

Vào hôm nay, Schaeffler AG đã thông báo kết quả hoạt động của mình trong năm 2023. Doanh thu của Tập đoàn Schaeffler năm vừa qua lên tới 16,3 tỷ euro (năm ngoái: 15,8 tỷ euro). Doanh thu tăng 5,8% với tỷ giá hối đoái không đổi, đúng với định hướng của năm 2023 (tăng trưởng doanh thu từ 5 đến 8%). Doanh thu tăng với tỷ giá hối đoái không đổi trong năm 2023 chủ yếu là do sản lượng tăng lên. Giá bán đã có tác động tích cực hơn đến doanh thu.

Vào năm 2023, Tập đoàn Schaeffler đã tạo ra lợi nhuận trước kết quả tài chính, lãi vay và thuế là 834 triệu euro (năm ngoái: 974 triệu euro). Mức lợi nhuận này bị ảnh hưởng bởi các khoản mục đặc biệt là 353 triệu euro. EBIT trước các khoản mục đặc biệt lên tới 1,187 triệu euro (năm ngoái: 1,046 triệu euro). Biên lợi nhuận EBIT trước các khoản mục đặc biệt là 7,3% (năm ngoái: 6,6%) đạt chỉ tiêu theo định hướng năm 2023 [Biên lợi nhuận EBIT trước các khoản mục đặc biệt tăng từ 6 lên 8%], bất chấp những thách thức của thị trường. Sự tăng trưởng trong biên lợi nhuận EBIT trước các khoản mục đặc biệt chủ yếu là do sản lượng và giá bán.

Dòng tiền tự do của Tập đoàn Schaeffler trước dòng tiền vào và dòng tiền ra cho các hoạt động M&A đạt tổng cộng 421 triệu euro vào năm 2023 (năm ngoái: 280 triệu euro), vượt chỉ tiêu của định hướng nguyên năm [dòng tiền tự do trước dòng tiền vào và dòng tiền ra cho các hoạt động M&A tăng từ 300 đến 400 triệu euro]. Thu nhập ròng thuộc về các cổ đông của công ty mẹ lên tới 310 triệu euro vào năm 2023 (năm ngoái: 557 triệu euro). Sự sụt giảm trong thu nhập ròng bị ảnh hưởng phần lớn bởi 313 triệu euro ở các khoản mục đặc biệt, chủ yếu là do giao dịch với Vitesco Technologies Group AG được công bố vào ngày 9 tháng 10 năm 2023. Thu nhập ròng trước các khoản mục đặc biệt lên tới 623 triệu euro (năm ngoái: 610 triệu euro). Dựa vào thu nhập ròng thuộc về các cổ đông của công ty mẹ và không có những điều chỉnh như trên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết là 0,47 euro (năm ngoái: 0,84 euro).

Tại cuộc họp đại hội đồng bất thường vào ngày 2 tháng 2 năm 2024, Schaeffler thông báo rằng khoản thanh toán cổ tức 0,45 euro cho mỗi cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết sẽ được đề xuất lên đại hội đồng cổ đông thường niên trên cơ sở này (năm ngoái: 0,45 euro). Điều này thể hiện tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 47,3% (năm ngoái: 48,3%) thu nhập ròng dành cho cổ đông trước các khoản mục đặc biệt. Công ty cũng thông báo rằng tỷ lệ chi trả cổ tức cho cổ đông trước các khoản mục đặc biệt sẽ tăng từ 30 đến 50% như trước đây lên 40 đến 60% trong tương lai.

Ông Klaus Rosenfeld, Giám đốc điều hành của Schaeffler AG, cho biết: “Trong năm tài chính vừa qua, Tập đoàn Schaeffler đã đạt được kết quả tốt và sẽ tiếp tục theo đuổi sự chuyển đổi nhất quán dựa trên Lộ trình 2025”. Ngoài ra, ông chia sẻ thêm rằng: “Trong một thị trường đầy thách thức, định vị đa dạng của chúng tôi một lần nữa cho thấy được lợi thế cạnh tranh mà nó mang lại. Chúng tôi sẽ đề xuất mức cổ tức hấp dẫn là 45 cents trong đại hội đồng cổ đông thường niên để chia sẻ thành công của công ty với các cổ đông của chúng tôi.”

table 1 - Key financial Schaeffler Group

Công nghệ Ô tô – Biên EBIT trước các khoản mục đặc biệt được cải thiện đáng kể

Trong năm 2023, Doanh thu của Bộ phận Công nghệ Ô tô là 9,772 triệu euro (năm ngoái: 9,498 triệu euro). Mức tăng trưởng với tỷ giá hối đoái không đổi ở mức 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là do sản lượng tăng theo xu hướng của thị trường.

Đối với bộ phận kinh doanh E-Mobility, doanh thu ngang bằng với mức của năm trước với tỷ giá hối đoái không đổi. Tổng giá trị toàn bộ đơn hàng là 5,1 tỷ euro – tiếp tục vượt xa chỉ tiêu từ 2 đến 3 tỷ euro mỗi năm. Sự gia tăng doanh thu theo tỷ giá hối đoái không đổi ở các mảng Kinh doanh Hệ thống Động cơ & Truyền động và Vòng bi chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng ở khu vực Châu Âu và đạt lần lượt là 5,3% và 5,6% so với năm ngoái. Với mức tăng 24,1%, bộ phận Kinh doanh Hệ thống Khung gầm ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng theo tỷ giá hđối đoái không đổi mạnh nhất. Những khu vực góp phần lớn vào sự tăng trưởng này chính là Châu Âu và Trung Quốc.

Khu vực Châu Âu tăng trưởng mạnh nhất, với mức tăng doanh thu là 12,4% theo tỷ giá không đổi. Trong khi đó khu vực Châu Mỹ báo cáo kết quả giảm 2,8% theo tỷ giá hối đoái không đổi, thì doanh thu ở khu vực Trung Quốc Đại lục và Châu Á/Thái Bình Dương tăng lần lượt 2,0 và 7,3% theo tỷ giá hối đoái không đổi. Mức tăng doanh thu chung của bộ phận này thấp hơn tốc độ tăng trưởng của sản xuất ô tô toàn cầu.

EBIT trước các khoản mục đặc biệt trong bộ phận Công nghệ Ô tô lên tới 435 triệu euro vào năm 2023 (năm ngoái: 292 triệu euro), thể hiện mức tăng đáng kể xấp xỉ 49% và biên EBIT trước các khoản mục đặc biệt là 4,5% (năm ngoái: 3,1%). Biên EBIT tăng rõ rệt trước các khoản mục đặc biệt vào năm 2023 chủ yếu là do tác động của sản lượng.

Hậu mãi ô tô – tăng trưởng mạnh, lợi nhuận cao

Bộ phận Hậu mãi Ô tô báo cáo doanh thu 2,253 triệu euro vào năm 2023 (năm ngoái: 2,040 triệu euro). Doanh thu theo tỷ giá hối đoái không đổi tăng đáng kể ở mức 11,8% nhờ vào sản lượng và giá bán. Chi phí mua nguyên vật liệu tăng lên, nên giá thành bán ra thị trường cũng vì thế mà tăng theo.

Tại khu vực Châu Âu, nơi tạo ra doanh thu cao nhất, bộ phận Hậu mãi Ô tô báo cáo mức tăng trưởng với tỷ giá hối đoái không đổi là 10,3%, chủ yếu nhờ sự gia tăng đáng kể của hoạt động kinh doanh Hậu mãi ở Trung và Đông Âu. Doanh thu ở khu vực Châu Mỹ đã tăng 12,0% theo tỷ giá hối đoái không đổi vào năm 2023. Ở mức 28,7% theo tỷ giá hối đoái không đổi, khu vực Trung Quốc Đại lục báo cáo mức tăng trưởng doanh thu mạnh nhất vào năm 2023, chủ yếu nhờ sự gia tăng đáng kể trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Ở Châu Á/Thái Bình Dương, doanh thu theo tỷ giá hối đoái không đổi vào năm 2023 cao hơn 11,8% so với năm trước. Ở mức 367 triệu euro, EBIT trước các khoản mục đặc biệt cao hơn 41,2% so với con số 260 triệu euro của năm trước. Biên EBIT thu được trước các khoản mục đặc biệt là 16,3% (năm ngoái: 12,8%) vượt chỉ tiêu của định hướng. Sự tăng trưởng liên tục này chủ yếu đến từ tỷ suất lợi nhuận gộp cao hơn do cơ cấu doanh thu thuận lợi và điều chỉnh giá bán.

Công nghiệp – tỷ suất lợi nhuận giảm bởi thị trường

Doanh thu của bộ phận Công nghiệp tăng 3,9% theo tỷ giá hối đoái không đổi với tổng là 4,288 triệu euro vào năm 2023 (năm ngoái: 4,271 triệu euro). Sự tăng trưởng doanh thu theo tỷ giá hối đoái không đổi là nhờ vào đóng góp tích cực của Tập đoàn Ewellix, được mua lại đầu năm với giá trị 219 triệu euro và được ghi nhận vào cụm ngành Tự động hóa Công nghiệp.Sự sụt giảm về khối lượng bán hàng do thị trường yếu kém tại khu vực Trung Quốc Đại lục, chỉ được bù đắp một phần nhờ tác động tích cực từ giá bán.

Khu vực Châu Âu báo cáo doanh thu tăng 7,0% so với cùng kỳ năm ngoái theo tỷ giá hối đoái không đổi. Tại khu vực Châu Mỹ, doanh thu tăng 11,3% theo tỷ giá hối đoái không đổi. Ở khu vực Trung Quốc Đại lục, doanh thu giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái khi tính theo tỷ giá hối đoái không đổi do môi trường thị trường yếu kém. Trong khi đó, doanh thu ở khu vực Châu Á/Thái Bình Dương tăng 5,3% theo tỷ giá hối đoái không đổi.

EBIT trước các khoản mục đặc biệt đạt 385 triệu euro (năm ngoái: 493 triệu euro). Biên EBIT trước các khoản mục đặc biệt là 9,0% (năm ngoái: 11,5%). Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận bao gồm sự sụt giảm tỷ suất lợi nhuận gộp do cơ cấu doanh thu thay đổi, chủ yếu là do xu hướng thị trường ở khu vực Trung Quốc Đại lục và sự sụt giảm tổng thể về khối lượng sản xuất do thị trường.

table 2 - key financials by division

Dòng tiền tự do tốt hơn dự kiến ​​mặc dù hoạt động đầu tư tăng lên

Dòng tiền tự do trước dòng tiền vào và dòng tiền ra cho hoạt động M&A lên tới 421 triệu euro vào năm 2023 (năm ngoái: 280 triệu euro). Mức tăng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do vốn lưu động mở rộng ít hơn so với năm trước, mặc dù chi tiêu vốn cho tài sản vô hình và bất động sản, nhà máy và thiết bị cao hơn.

Chi phí vốn cho tài sản vô hình và bất động sản, nhà máy và thiết bị (capex) đã tăng lên 938 triệu euro so với cùng kỳ (năm ngoái: 791 triệu euro), chiếm tỷ lệ vốn đầu tư là 5,7% (năm ngoái: 5,0%). Tỷ lệ tái đầu tư lên tới 1,00 (năm ngoái: 0,88).

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, khoản nợ tài chính ròng của Tập đoàn Schaeffler lên tới 3,189 triệu euro (ngày 31 tháng 12 năm 2022: 2,235 triệu euro). Tỷ lệ nợ tài chính ròng trên vốn chủ sở hữu (tỷ lệ đòn bẩy tài chính) tăng lên 81,7% (ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 54,0%).

Tổng tài sản của Tập đoàn Schaeffler lên tới 15,006 triệu euro tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 (ngày 31 tháng 12 năm 2022 là 14,284 triệu euro). Tính tới thời điểm này, số lượng nhân viên là 83,362, tăng 0,7% so với con số 82,773 của năm trước.

Ông Claus Bauer, Giám đốc tài chính của Schaeffler AG, cho biết: “Schaeffler đã đạt được mục tiêu trong năm 2023 và một lần nữa chứng minh được sức mạnh tài chính và hoạt động của mình với dòng tiền tự do trước dòng tiền vào và dòng tiền ra cho các hoạt động M&A là 421 triệu euro”. Ông cũng chia sẻ thêm: “Trong một môi trường năng động, chúng tôi đang thành công trong việc mở rộng vị thế cạnh tranh của mình ở những mảng phù hợp bằng cách đầu tư có mục tiêu vào các công nghệ mới.”

Định hướng cho năm 2024 với kế hoạch sáp nhập – dự kiến ​​tăng trưởng doanh thu đáng kể

Đối với năm 2024, Tập đoàn Schaeffler dự kiến ​​sẽ hạch toán tỷ lệ sở hữu 38,87% cổ phần tại Vitesco Technologies, sau khi hoàn tất việc mua lại vào tháng 1 năm 2024 bằng hình thức vốn chủ sở hữu từ ngày mua đến hết quý 3 năm 2024. Hơn nữa, dự kiến việc sáp nhập với Vitesco Technologies sẽ được đăng ký vào sổ đăng ký thương mại trong quý 4 năm 2024, và Vitesco Technologies sẽ được hợp nhất đầy đủ trong báo cáo tài chính hợp nhất của Schaeffler sau khi đăng ký.

Dựa vào đó, Tập đoàn Schaeffler dự báo mức tăng trưởng doanh thu đáng kể với tỷ giá hối đoái không đổi vào năm 2024. Đồng thời, công ty dự kiến đạt được tỷ suất lợi nhuận EBIT trước các khoản mục đặc biệt từ 6 đến 9%, và dự đoán dòng tiền tự do trước các dòng cho hoạt động M&A từ 300 đến 400 triệu euro.

Tập đoàn quyết định không đưa ra dự báo riêng về hiệu suất của các đơn vị kinh doanh bởi những yếu tố như việc điều chỉnh cơ cấu liên quan đến việc sáp nhập Vitesco Technologies vào Schaeffler.

table 3 -guidance Schaeffler Group

1 Constant-currency revenue growth compared to prior year
2 Before special items
3 Before cash in- and outflows for M&A activities

Kế hoạch sáp nhập Schaeffler và Vitesco Technologies – Công ty Công nghệ Chuyển động hàng đầu

Việc sáp nhập theo kế hoạch với Vitesco Technologies Group AG được Schaeffler AG công bố vào năm 2023 đánh dấu một bước quan trọng hơn nữa trên con đường trở thành Công ty Công nghệ Chuyển động hàng đầu. Giao dịch dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào quý 4 năm 2024. Việc tích hợp Vitesco Technologies sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng đáng kể danh mục kinh doanh và công nghệ của Tập đoàn Schaeffler, đặc biệt trong lĩnh vực xe điện. Bộ phận kinh doanh Vòng bi, trước đây là một phần của bộ phận Công nghệ Ô tô, đã được hợp nhất với Bộ phận Công nghiệp vào quý 1 năm 2024. Sau khi sáp nhập với Vitesco Technologies, Tập đoàn Schaeffler sẽ có bốn phân ngành tập trung, hoạt động độc lập, mỗi phân ngành đều nắm giữ vị trí vững chắc trong các thị trường tương ứng: Di động điện (E-Mobility), Hệ thống truyền động & Khung gầm, Giải pháp trọn đời cho phương tiện và Vòng bi & Giải pháp công nghiệp. Cấu trúc theo khu vực với bốn khu vực vẫn được giữ nguyên.

Schaeffler AG đã hoàn tất thành công việc chào mua công khai cổ phần của Công ty Vitesco Technologies Group AG vào đầu năm 2024. Cùng với IHO Holding, công ty cổ phần của gia đình Schaeffler, Schaeffler AG hiện kiểm soát khoảng 89% vốn cổ phần và quyền biểu quyết trong Vitesco Technologies Group AG. Ngoài ra, các cổ đông của Schaeffler gần như nhất trí thông qua đề xuất chuyển đổi cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết thành cổ phiếu phổ thông có toàn quyền biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông bất thường của Schaeffler AG và đại hội riêng của cổ đông phổ thông không có quyền biểu quyết vào đầu tháng 2 năm 2024. Việc chuyển đổi cổ phiếu này có điều kiện là việc sáp nhập phải được hoàn thành trước đó hoặc đồng thời. Trong tương lai, Schaeffler AG sẽ chỉ có một loại cổ phần duy nhất và tất cả các cổ đông đều có quyền biểu quyết bình đẳng.

Hiện tại, việc sáp nhập Vitesco Technologies vào Schaeffler, bước thứ ba của toàn bộ giao dịch, cần có sự chấp thuận của các cuộc họp đại hội cổ đông thường niên của cả hai công ty, dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 (đối với Vitesco Technologies) và ngày 25 tháng 4 năm 2024 (đối với Schaeffler). Vào tháng 12 năm 2023, một ủy ban hội nhập với số lượng thành viên bằng nhau từ mỗi công ty đã được thành lập để thúc đẩy quá trình hội nhập nhanh chóng và đạt được mục tiêu về doanh thu và tiết giảm chi phí dự kiến ​​​​là 600 triệu euro mỗi năm trong thời gian sớm nhất có thể. Ủy ban họp hàng tuần và nhận được hỗ trợ hoạt động từ các nhóm tích hợp trung tâm, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động tích hợp cho cả hai công ty.

Ông Klaus Rosenfeld, Giám đốc điều hành của Schaeffler AG, giải thích: “Việc sáp nhập Schaeffler và Vitesco Technologies mang lại lợi ích đáng kể cho các bên liên quan. Chúng tôi tin rằng sự chuyển đổi này sẽ khiến cổ phiếu Schaeffler trở nên hấp dẫn hơn. Những tín hiệu tích cực từ thị trường vốn đối với kế hoạch sáp nhập là minh chứng cho việc chúng tôi đang đi đúng hướng trong nỗ lực xây dựng Công ty Công nghệ Chuyển động hàng đầu.”

Bạn có thể tìm thấy ảnh báo chí của Ban Giám đốc tại đây:
www.schaeffler.com/en/executive-board

Những tuyên bố và dự đoán hướng tới tương lai
Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này là những tuyên bố hướng tới tương lai. Về bản chất, các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm một số rủi ro, những điều không chắc chắn và những giả định có thể khiến kết quả hoặc sự kiện thực tế khác biệt đáng kể so với các kết quả rõ ràng hoặc được ngụ ý từ những tuyên bố hướng tới tương lai. Những rủi ro, những điều không chắc chắn và những giả định này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả và hậu quả tài chính của các kế hoạch và sự kiện được mô tả trong tài liệu này. Không ai có nghĩa vụ phải công khai cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là đem lại những thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay điều gì khác. Bạn không nên quá phụ thuộc vào những tuyên bố hướng tới tương lai mới chỉ được đưa ra trong ngày phát hành thông cáo báo chí này. Không nên hiểu các tuyên bố có trong thông cáo báo chí về các xu hướng hoặc sự kiện trước đây là những xu hướng hoặc sự kiện sẽ tiếp tục trong tương lai. Các tuyên bố thận trọng được nêu ở trên cần được xem xét cùng với các tuyên bố hướng tới tương lai được nêu trong văn bản hay bằng lời mà Schaeffler, hoặc các đại diện của công ty, có thể đưa ra.Nhà xuất bản: Schaeffler Vietnam
Quốc gia: Việt Nam

Phương tiện truyền thông liên quan

Sử dụng hình ảnh báo chí Schaeffler

Hình ảnh báo chí Schaeffler chỉ có thể được sử dụng cho mục đích biên tập. Trừ khi có quy định khác, tất cả bản quyền, quyền sử dụng và khai thác đều thuộc sở hữu của Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Đức) hoặc bởi một trong những công ty liên kết. Việc sao chép và xuất bản ảnh báo chí của Schaeffler chỉ được phép nếu trích dẫn nguồn được nêu như sau: "Hình ảnh: Schaeffler". Các hình ảnh có thể được sử dụng miễn phí trong các trường hợp như vậy. Việc sử dụng hình ảnh cho quảng cáo hoặc các mục đích thương mại khác, đặc biệt là tiết lộ cho các bên thứ ba cho mục đích thương mại đều bị cấm. Hình ảnh chỉ có thể được chỉnh sửa với sự chấp thuận của Schaeffler.

Chúng tôi yêu cầu một bản sao mẫu được gửi cho chúng tôi khi ảnh báo chí của Schaeffler được xuất bản trên phương tiện truyền thông in (hoặc bản sao kỹ thuật số trong trường hợp xuất bản trên phương tiện điện tử). Khi sử dụng hình ảnh báo chí của Schaeffler trong các bộ phim, vui lòng thông báo cho chúng tôi và nêu tiêu đề của bộ phim.

Việc sử dụng và sử dụng hình ảnh báo chí của Schaeffler phải tuân theo luật pháp của Đức mà không có sự xung đột của các quy định pháp luật. Nơi có thẩm quyền tài phán sẽ là Nuremberg, Đức.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Truyền thông doanh nghiệp
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
CHLB Đức

presse@schaeffler.com

Tải về

Các thông cáo báo chí

Chương trình trọn gói (Thông cáo báo chí + phương tiện truyền thông)

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận