Từ ngữ tìm kiếm

Media Library

The media library contains publications, videos and photos about the Schaeffler Group and its products, which you can download or order (in the case of large files).

Technical publications by the Automotive Aftermarket Division like brochures, installation guides, or service information are available at our garage portal www.repxpert.com.

Chủ đề trọng điểm

Loại sản phẩm

Ngành

  Sử dụng hình ảnh báo chí Schaeffler

  Hình ảnh báo chí Schaeffler chỉ có thể được sử dụng cho mục đích biên tập. Trừ khi có quy định khác, tất cả bản quyền, quyền sử dụng và khai thác đều thuộc sở hữu của Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Đức) hoặc bởi một trong những công ty liên kết. Việc sao chép và xuất bản ảnh báo chí của Schaeffler chỉ được phép nếu trích dẫn nguồn được nêu như sau: "Hình ảnh: Schaeffler". Các hình ảnh có thể được sử dụng miễn phí trong các trường hợp như vậy. Việc sử dụng hình ảnh cho quảng cáo hoặc các mục đích thương mại khác, đặc biệt là tiết lộ cho các bên thứ ba cho mục đích thương mại đều bị cấm. Hình ảnh chỉ có thể được chỉnh sửa với sự chấp thuận của Schaeffler.

  Chúng tôi yêu cầu một bản sao mẫu được gửi cho chúng tôi khi ảnh báo chí của Schaeffler được xuất bản trên phương tiện truyền thông in (hoặc bản sao kỹ thuật số trong trường hợp xuất bản trên phương tiện điện tử). Khi sử dụng hình ảnh báo chí của Schaeffler trong các bộ phim, vui lòng thông báo cho chúng tôi và nêu tiêu đề của bộ phim.

  Việc sử dụng và sử dụng hình ảnh báo chí của Schaeffler phải tuân theo luật pháp của Đức mà không có sự xung đột của các quy định pháp luật. Nơi có thẩm quyền tài phán sẽ là Nuremberg, Đức.

  Postal address:
  Schaeffler Technologies AG & Co. KG
  Truyền thông doanh nghiệp
  Industriestrasse 1-3
  91074 Herzogenaurach
  CHLB Đức

  presse@schaeffler.com

  Không tìm thấy mục nào.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận