Từ ngữ tìm kiếm

Đại hội cổ đông thường niên của Schaeffler thông qua việc sáp nhập với Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft

Pressrelease Stage Image
Georg F. W. Schaeffler, family shareholder and Chairman of the Supervisory Board Photo: Schaeffler AG (Daniel Karmann)

25/04/2024 | Herzogenaurach | Biên Hòa

  • Đại hội cổ đông thường niên thông qua việc sáp nhập, dự kiến hoàn tất việc sáp nhập trong quý 4 của năm 2024
  • Những chuẩn bị cho quá trình sáp nhập với Vitesco đang tiến hành theo đúng kế hoạch
  • Đại hội cổ đông thường niên thông qua việc trả mỗi cổ tức là 45 eurocents cho mỗi cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết trong năm tài chính 2023
  • District Manager của liên đoàn IG Metall tại Bavaria, ông Horst Ott, được bầu làm thành viên của Ban Giám sát
  • Giám đốc điều hành, ông Klaus Rosenfeld cho biết: "Cùng với Vitesco, chúng tôi đang nỗ lực xây dựng Công ty Công nghệ Chuyển động hàng đầu."

Đại hội cổ đông thường niên của Schaeffler AG (“Schaeffler”) đã thông qua việc sáp nhập giữa Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft (“Vitesco”) với Schaeffler. Sau khi các cổ đông của Vitesco đã bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận sáp nhập tại Đại hội cổ đông thường niên vào ngày trước, Đại hội cổ đông thường niên của Schaeffler đã cho phép tiến hành việc sáp nhập. Đại hội cổ đông thường niên cũng đã thông qua tất cả các quyết định khác được đề xuất bởi Ban Lãnh đạo.

Đã có đến hơn 626 người tham gia sự kiện trực tuyến.

Giám đốc điều hành của Schaeffler AG, ông Klaus Rosenfeld cho biết: "Với sự chấp thuận của Đại hội cổ đông thường niên của Schaeffler và Vitesco, chúng tôi đã hoàn thành những thủ tục quan trọng khác để hoàn tất quá trình sáp nhập hai công ty. Điều này đánh dấu sự bắt đầu của một chương mới trong tiến trình phát triển doanh nghiệp của Tập đoàn Schaeffler. Cùng với Vitesco, chúng tôi xây dựng Công ty Công nghệ Chuyển động hàng đầu.”

Với Đại hội cổ đông thường niên diễn ra thành công tốt đẹp, Schaeffler cũng vừa hoàn tất bước thứ hai trong tổng số ba bước giao dịch. Dự kiến hoàn tất việc sáp nhập trong quý 4 của năm 2024.

Những chuẩn bị cho việc sáp nhập đang được triển khai đúng hướng
Những chuẩn bị cho việc sáp nhập của Vitesco với Schaeffler đang diễn ra sôi nổi và tiến triển theo đúng kế hoạch. Trong bài phát biểu của Giám đốc điều hành, ông Klaus Rosenfeld đã thông báo với các cổ đông rằng ngày 14 tháng 03 năm nay là một mốc quan trọng trong việc thiết lập cấu trúc tổ chức mới trong tương lai cho cấp quản lý đầu tiên sau Ban Giám đốc điều hành và các Giám đốc điều hành Khu vực. Giai đoạn tiếp theo của quá trình sáp nhập sẽ tập trung xây dựng cấp quản lý thứ hai khi cần phải phát triển các chiến lược và cấu trúc trong các bộ phận và chức năng, cũng như kế hoạch kinh doanh chung. Đây là các bước quan trọng để chuẩn bị tốt nhất cho Schaeffler trong năm 2025, dự kiến ​​sẽ là năm tài chính đầu tiên của tập đoàn mới kể từ khi hoàn tất sáp nhập.

45 eurocent cho mỗi cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết
Báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên về kết quả kinh doanh của năm ngoái, ông Klaus Rosenfeld cho biết Schaeffler vẫn đạt thành tích tăng trưởng giữa những thách thức của thị trường. Bộ phận Công nghệ Ô tô ghi nhận tổng giá trị toàn bộ đơn hàng hơn 5 tỉ euro trong lĩnh vực di động điện (e-mobility) vào năm 2023. Nhu cầu cho việc sửa chữa gia tăng do sự phát triển cũng như hao mòn theo thời gian của các phương tiện dịch vụ, là yếu tố then chốt thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của bộ phận Hậu mãi Ô tô. Bất chấp thị trường với nhiều thách thức và cạnh tranh, bộ phận Công nghiệp đã đạt được những kết quả ấn tượng ở một số lĩnh vực trong năm 2023.

Trong bối cảnh đó, Đại hội cổ đông thường niên đã theo đề xuất của Ban Giám đốc điều hành và Ban Giám sát và thông qua mức cổ tức là 45 eurocent cho mỗi cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết. Điều này có nghĩa là tỉ lệ chi trả cổ tức cho các cổ đông trên thu nhập ròng của công ty trước các khoản mục đặc biệt đạt 47,3%. Sau khi tham vấn với Ban Giám sát, Ban Giám đốc điều hành đã quyết định nâng tỉ lệ chi trả cổ tức hằng năm từ 30 đến 50% trước đây lên 40 đến 60%, do đó các cổ đông sẽ nhận được nhiều hơn từ lợi nhuận của công ty trong tương lai.

Đối với năm tài chính 2024 hiện tại, ông Klaus Rosenfeld đã nói về dự báo cho năm 2024 dựa trên thông tin được công bố trong Báo cáo thường niên, trong đó có việc xem xét đến kế hoạch sáp nhập trong quý tư.

Ông Horst Ott được bầu làm thành viên của Ban Giám sát
Cuối Đại hội cổ đông thường niên, ông Jürgen Wechsler đã từ chức khỏi Ban Giám sát. Vị trí của ông sẽ được phụ trách bởi ông Horst Ott, District Manager của liên đoàn IG Metall tại Bavaria. Cổ đông gia đình và Chủ tịch Ban giám sát, ông Georg F. W. Schaeffler gửi lời chúc: “Tôi xin cảm ơn ông Wechsler về những đóng góp của ông trong nhiều năm qua ở Ban Giám sát và sự hỗ trợ tận tâm của ông khi còn là Phó Chủ tịch. Ông đã xây dựng lòng tin với các đồng nghiệp bởi cách làm việc công bằng từ những ngày đầu là thành viên của Ban Giám sát. Chúng tôi chúc ông thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình.” Ông cũng chia sẻ thêm: “Việc thông qua sự sáp nhập giữa Vitesco Technologies Group và Schaeffler AG tại Đại hội cổ đông thường niên đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của công ty chúng tôi. Schaeffler hiện đang và sẽ tiếp tục là một công ty gia đình, định hình một tương lai bền vững, đổi mới, sáng tạo và với tinh thần luôn tiên phong vì lợi ích của tất cả các bên liên quan.”

The voting results of today’s Annual General Meeting and the reports by the Supervisory Board and the CEO will be available shortly at

Kết quả bỏ phiếu của Đại hội cổ đông thường niên và các báo cáo của Ban giám sát và Giám đốc điều hành sẽ sớm được công bố tại đâyhttps://www.schaeffler.com/en/investor-relations/general-meeting/

Bạn có thể xem thêm báo cáo thường niên tại đây: www.schaeffler-annual-report.com.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Đề nghị chào mua công khai của Schaeffler AG cho các cổ đông của Vitesco Technologies AG

Thông tin trong tài liệu này nói về đề nghị chào mua công khai ("Đề nghị chào mua") của Schaeffler AG ("Schaeffler") đối với tất cả các cổ phiếu của Vitesco Technologies Group AG ("Vitesco" hoặc "Công ty") và không gồm có đề nghị bán hoặc mua bất kỳ chứng khoán nào của Vitesco. Tài liệu đề nghị chào mua công ty được công bố bởi Schaeffler sau khi German Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) chấp thuận (“Tài liệu Đề nghị chào mua công ty”) là tài liệu ràng buộc duy nhất liên quan đến các điều kiện và điều khoản về Đề nghị chào mua. Các nhà đầu tư và người nắm giữ chứng khoán của Vitesco cần lưu ý đọc kỹ Tài liệu Đề nghị chào mua công ty và tất cả các thông báo khác vừa được công bố liên quan đến Đề nghị chào mua, vì chúng sẽ bao gồm những thông tin quan trọng.

Đề nghị chào mua đang được tiến hành một cách toàn diện theo luật của Cộng hòa Liên bang Đức, cụ thể là German Securities Acquisition and Trading Act (Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz) ("WpÜG") cùng với quy định của Đức về nội dung của các tài liệu chào mua, trong đó có các xem xét liên quan đến việc chào mua, và miễn trừ nghĩa vụ công bố và nộp tài liệu chào mua (WpÜG-Angebotsverordnung), và với một số điều khoản nhất định của luật chứng khoán Mỹ cho các đề nghị chào mua xuyên biên giới. Việc đề nghị chào mua không được thực hiện hoặc có ý định thực hiện theo các quy định của bất kỳ quyền xét xử nào khác. Dựa vào đó, không có bất kỳ thông báo, việc đăng ký hoặc thông qua nào của Đề nghị chào mua hoặc của Tài liệu Đề nghị chào mua công ty đã được hoặc sẽ được áp dụng hoặc khởi xướng bởi Schaeffler hoặc các cá nhân hành động cùng Schaeffler nằm ngoài Cộng hòa Liên bang Đức. Do đó, Schaeffler và các cá nhân hành động cùng với Schaeffler không chịu trách nhiệm về việc tuân thủ pháp luật, ngoại trừ pháp luật của Cộng hòa Liên bang Đức hoặc các luật chứng khoán của Mỹ.

Đề nghị chào mua sẽ không được đưa ra, công bố hoặc quảng cáo công khai theo luật của bất kỳ quyền xét xử nào khác, ngoại trừ theo luật của quyền xét xử của Cộng hòa Liên bang Đức và Mỹ.

Schaeffler và các cá nhân hành động cùng với Schaeffler không chịu trách nhiệm cho việc công bố, gửi đi, phân phối hoặc lan truyền bất kỳ Tài liệu Đề nghị chào mua công ty nào mà có những yêu cầu của quyền xét xử nằm ngoài Cộng hòa Liên bang Đức, các nước thành viên Liên minh châu Âu và Khu vực Kinh tế châu Âu ngoại trừ những yêu cầu đó thuộc Cộng hòa Liên bang Đức. Ngoài ra, Schaeffler và các cá nhân hành động cùng với Schaeffler không chịu trách nhiệm cho việc không tuân thủ theo bất kỳ luật pháp nào của bên thứ ba.

Trong phạm vi cho phép theo luật hoặc quy định, Schaeffler có quyền mua, hoặc ký kết các thỏa thuận mua cổ phần của Công ty một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc tham gia các giao dịch nằm ngoài Đề nghị chào mua trong tương lai đối với cổ phần của Công ty. Điều này áp dụng cho các chứng khoán khác có thể chuyển đổi trực tiếp thành cổ phần, có thể trao đổi hoặc thực hiện quyền chuyển đổi cổ phần trong Công ty. Những giao dịch mua cổ phần có thể được thực hiện qua sàn giao dịch với giá thị trường hoặc bên ngoài sàn giao dịch trong các giao dịch cần đàm phán. Mọi thông tin về các giao dịch như vậy sẽ được tiết lộ theo yêu cầu của pháp luật hoặc quy định tại Đức hoặc bất kỳ phạm vị quyền lực pháp lý có liên quan khác.

Tài liệu này gồm có những tuyên bố hướng tới tương lai, thì các tuyên bố đó không phản ánh đúng sự thật và được trình bày bởi các từ như “expect”, “believe”, “estimate”, “intend”, “aim”, “assume” hoặc các hình thức diễn đạt tương tự khác. Những tuyên bố như vậy thể hiện những ý định, quan điểm hoặc kỳ vọng và giả định hiện tại của Schaeffler và các cá nhân hành động cùng với Schaeffler. Ví dụ như tuyên bố liên quan đến các hậu quả tiềm ẩn của Đề nghị chào mua cho Công ty, cho những cổ đông của Công ty không chấp nhận việc Đề nghị chào mua hoặc cho kết quả tài chính tương lai của Công ty. Những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy được dựa trên những kế hoạch, đánh giá và dự báo ở hiện tại mà Schaeffler và các cá nhân hành động cùng với Schaeffler đã cố gắng đưa ra trong khả năng tốt nhất của mình, nhưng không thể đảm bảo rằng những tuyên bố đó sẽ xảy ra chính xác trong tương lai. Do vậy, Schaeffler và các cá nhân hành động cùng với Schaeffler không thể kiểm soát những tuyên bố hướng tới tương lai vì chúng rất khó để dự đoán và mang theo những rủi ro cùng sự không chắc chắn. Cần nên nhớ rằng các sự kiện hoặc hậu quả trên thực tế có thể khác rất nhiều so với những sự kiện và hậu quả được trình bày bởi những tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Schaeffler và các cá nhân hành động cùng với Schaeffler không có bất kỳ nghĩa vụ nào để cập nhật những tuyên bố hướng tới tương lai đối với sự phát triển hoặc sự kiện diễn ra trên thực tế, điều kiện để sự kiện diễn ra, điều kiện tổng quát, giả định hoặc các yếu tố khác.

Những tuyên bố và dự đoán hướng tới tương lai
Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này là những tuyên bố hướng tới tương lai. Về bản chất, các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm một số rủi ro, những điều không chắc chắn và những giả định có thể khiến kết quả hoặc sự kiện thực tế khác biệt đáng kể so với các kết quả rõ ràng hoặc được ngụ ý từ những tuyên bố hướng tới tương lai. Những rủi ro, những điều không chắc chắn và những giả định này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả và hậu quả tài chính của các kế hoạch và sự kiện được mô tả trong tài liệu này. Không ai có nghĩa vụ phải công khai cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là đem lại những thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay điều gì khác. Bạn không nên quá phụ thuộc vào những tuyên bố hướng tới tương lai mới chỉ được đưa ra trong ngày phát hành thông cáo báo chí này. Không nên hiểu các tuyên bố có trong thông cáo báo chí về các xu hướng hoặc sự kiện trước đây là những xu hướng hoặc sự kiện sẽ tiếp tục trong tương lai. Các tuyên bố thận trọng được nêu ở trên cần được xem xét cùng với các tuyên bố hướng tới tương lai được nêu trong văn bản hay bằng lời mà Schaeffler, hoặc các đại diện của công ty, có thể đưa ra.

Nhà xuất bản: Schaeffler Vietnam Co.,Ltd.
Quốc gia: Việt Nam

Phương tiện truyền thông liên quan

Sử dụng hình ảnh báo chí Schaeffler

Hình ảnh báo chí Schaeffler chỉ có thể được sử dụng cho mục đích biên tập. Trừ khi có quy định khác, tất cả bản quyền, quyền sử dụng và khai thác đều thuộc sở hữu của Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach (Đức) hoặc bởi một trong những công ty liên kết. Việc sao chép và xuất bản ảnh báo chí của Schaeffler chỉ được phép nếu trích dẫn nguồn được nêu như sau: "Hình ảnh: Schaeffler". Các hình ảnh có thể được sử dụng miễn phí trong các trường hợp như vậy. Việc sử dụng hình ảnh cho quảng cáo hoặc các mục đích thương mại khác, đặc biệt là tiết lộ cho các bên thứ ba cho mục đích thương mại đều bị cấm. Hình ảnh chỉ có thể được chỉnh sửa với sự chấp thuận của Schaeffler.

Chúng tôi yêu cầu một bản sao mẫu được gửi cho chúng tôi khi ảnh báo chí của Schaeffler được xuất bản trên phương tiện truyền thông in (hoặc bản sao kỹ thuật số trong trường hợp xuất bản trên phương tiện điện tử). Khi sử dụng hình ảnh báo chí của Schaeffler trong các bộ phim, vui lòng thông báo cho chúng tôi và nêu tiêu đề của bộ phim.

Việc sử dụng và sử dụng hình ảnh báo chí của Schaeffler phải tuân theo luật pháp của Đức mà không có sự xung đột của các quy định pháp luật. Nơi có thẩm quyền tài phán sẽ là Nuremberg, Đức.

Postal address:
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Truyền thông doanh nghiệp
Industriestrasse 1-3
91074 Herzogenaurach
CHLB Đức

presse@schaeffler.com

Tải về

Các thông cáo báo chí

Chương trình trọn gói (Thông cáo báo chí + phương tiện truyền thông)

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận