Từ ngữ tìm kiếm

Tập đoàn Schaeffler kết thúc năm 2021 với kết quả khả quan và tăng cổ tức

Pressrelease Stage Image

08/03/2022 | Herzogenaurach | Bien Hoa City

  • Doanh thu của tập đoàn Schaeffler tăng 9.7% với giá trị đồng tiền không đổi
  • Biên lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) đối với các mặt hàng đặc biệt là 9.1%, cao hơn năm ngoái (6.3%). EBIT trước các mặt hàng đặc biệt tăng 59%
  • Sự đa dạng và linh hoạt đã mang lại kết quả tốt, khi bộ phận Hẫu mãi Ô tô và Công nghiệp đóng góp hơn 50% tổng doanh thu
  • Dòng tiền tự do trước khi tính dòng tiền vào và dòng tiền ra cho các hoạt động sáp nhập và mua lại (Mergers & Acquisitions, M&A) là 523 triệu euro, xấp xỉ với năm ngoái (539 triệu euro)
  • Cổ tức dự kiến là 50 cent trên mỗi cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết, tăng gấp đôi so với năm ngoái
  • Tạm ngưng định hướng do những biến động trong hiện tại

Hôm nay, Schaeffler - nhà cung cấp ô tô và công nghiệp toàn cầu thông báo kết quả hoạt động của mình trong năm 2021. Doanh thu của Tập đoàn Schaeffler trong kỳ báo cáo lên tới xấp xỉ 13,9 tỷ euro (năm ngoái: xấp xỉ 12,6 tỷ euro), tăng 9.7% với giá trị đồng tiền không đổi. Đây là năm được đánh dấu bởi sự tăng trưởng đáng kể trong doanh thu của tất cả các bộ phận trên khắp các khu vực.

Lợi nhuận trong năm qua trước khi tính chênh lệch lợi nhuận trước và sau thuế, thu nhập (lỗ) từ các nhà đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu và thuế thu nhập (EBIT) lên tới 1,266 triệu euro (năm trước: 798 euro), tăng khoảng 59%. Mức lợi nhuận này bị ảnh hưởng bởi các mặt hàng đặc biệt là 1 triệu euro (năm ngoái: 946 triệu euro). Tập đoàn Schaeffler đã tạo ra biên lợi nhuận EBIT trước khi tính các mặt hàng đặc biệt là 9,1% trong năm 2021 (năm ngoái: 6,3%). Kết quả này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của Bộ phận Công nghiệp và bộ phận Công nghệ Ô tô trong nữa đầu năm 2021. Các biện pháp giảm tải chi phí cơ cấu cũng góp phần tích cực đến kết quả chung này.

Thu nhập ròng thuộc về các cổ đông của công ty mẹ trong kỳ báo cáo đạt 756 triệu euro sau mức lỗ ròng 428 triệu euro từ năm trước. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu phổ thông không có quyền biểu quyết là 1,14 euro (năm ngoái: -0,64 euro).

Trước khi tính các mặt hàng đặc biệt, thu nhập ròng thuộc về các cổ đông của công ty mẹ là 748 triệu euro (năm ngoái: 321 triệu euro). Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị của Schaeffler AG sẽ đề xuất mức cổ tức là 50 cent cho mỗi cổ phiếu phổ thông không biểu quyết (năm ngoái: 25 cent) tại đại hội cổ đông thường niên. Điều này thể hiện tỷ lệ trả cổ tức vào khoảng 44% (năm ngoái: khoảng 50%) so với mức thu nhập ròng thuộc về các cổ đông trước khi tính các mặt hàng đặc biệt, gấp đôi mức cổ tức được đề xuất trên mỗi cổ phiếu trong năm trước.

Công nghệ Ô tô với lượng đơn hàng chuyển động điện (E-Mobility) tăng mạnh
Doanh thu của Bộ phận Công nghệ ô tô trong năm nay là 8,436 triệu euro (năm ngoái: 7,816 triệu euro), tăng 7,4% với giá trị đồng tiền không đổi. Sự tăng trưởng trong kỳ báo cáo này là kết quả của xu thế phục hồi sau đại dịch COVID-19 đặc biệt là trong giai đoạn sáu tháng đầu năm, cũng như xu hướng bù đắp trong sản xuất ô tô toàn cầu vào nửa cuối của năm. Số lượng ô tô tăng khoảng 3,4% trên toàn thế giới trong giai đoạn báo cáo.

Nhìn chung, so với mức sản xuất ô tô của toàn cầu, bộ phận Công nghệ Ô tô hoàn toàn vượt trội trong lĩnh vực ô tô chở khách và xe thương mại hạng nhẹ với 4,0 phần trăm điểm. Bộ phận này đã tạo ra lượng đơn đặt hàng trị giá 10,2 tỷ euro trong năm 2021. 3,2 tỷ euro trong số các đơn đặt hàng này có liên quan đến bộ phận kinh doanh E-Mobility và vượt đáng kể mục tiêu ban đầu là 1,5 đến 2 tỷ euro.

Mặc dù mức tăng trưởng của ngành sản xuất ô tô toàn cầu bị hạn chế đột ngột trong năm 2021, doanh thu của bộ phận Công nghệ ô tô được ghi nhận là tăng đáng kể ở tất cả các khu vực. Khu vực châu Âu tăng trưởng cao nhất về giá trị tuyệt đối với doanh thu tăng 7,1% với giá trị đồng tiền không đổi. Tại các khu vực Châu Mỹ, Trung Quốc và Châu Á / Thái Bình Dương, doanh thu đã tăng lần lượt là 6,8%, 5,7% và 13,8% với giá trị đồng tiền không đổi.

EBIT trước các mặt hàng đặc biệt đã tăng lên 585 triệu euro (năm ngoái: 263 triệu euro). Biên EBIT của bộ phận trước các mặt hàng đặc biệt tăng 6,9% (năm ngoái: 3,4%).

Doanh thu của bộ phận Hậu mãi ô tô tăng trưởng đáng kể
Bộ phận Hậu mãi Ô tô báo cáo doanh thu tăng đáng kể trong năm 2021. Nhờ vào số lượng, doanh thu của bộ phận đã tăng lên 1.848 triệu euro (năm ngoái: 1.642 triệu euro), đạt cùng mức với năm 2019. Mức tăng trưởng là 13,0% với giá trị đồng tiền không đổi. Kết quả doanh thu tại tất cả các khu vực đều khả quan.

Với doanh thu tăng 8,1% với giá trị đồng tiền không đổi, Châu Âu trở thành khu vực có tốc độ phát triển nhanh nhất. Tại các khu vực Châu Mỹ, Trung Quốc và Châu Á / Thái Bình Dương, doanh thu tăng lần lượt là 26,1%, 27,5% và 37,9% với giá trị đồng tiền không đổi.

Biên EBIT trước các sản phẩm đặc biệt lên tới 254 triệu euro (năm ngoái: 258 triệu euro). Sự tăng lên trong chi phí sản phẩm chi phí bán hàng do trung tâm lắp ráp và đóng gói ở Châu Âu bắt đầu hoạt động đã làm giảm biên lợi nhuận EBIT trước các sản phẩm đặc biệt xuống 13,8% (năm ngoái: 15,7%).

Bộ phận Công nghiệp tiếp tục tăng đóng góp vào tổng doanh thu
Bộ phận Công nghiệp tiếp tục thành công trên con đường tăng trưởng có lãi, với doanh thu 3,568 triệu euro (năm ngoái: 3,132 triệu euro), tăng 13,6% với giá trị đồng tiền không đổi. Có nhiều xu hướng khác nhau trong mỗi cụm ngành, và tốc độ tăng trưởng đặc biệt cao đến từ các lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, truyền tải điện, đường địa hình cũng như Phân phối Công nghiệp.

Tại khu vực Châu Âu, doanh thu tăng 12,3% với giá trị đồng tiền không đổi. Các ngành tự động hóa công nghiệp và truyền tải điện, Phân phối Công nghiệp đã mang đến tốc độ tăng trưởng vượt trội, đặc biệt là trong nửa sau của năm. Mức tăng trưởng doanh thu với giá trị đồng tiền không đổi của khu vực Châu Mỹ là 13,8%, chủ yếu đến từ Phân phối công nghiệp. Doanh thu của khu vực Trung Quốc Đại lục cũng đạt mức tăng trưởng 14,5% với giá trị đồng tiền không đổi, dù nhu cầu về điện gió bị ảnh hưởng do việc chấm dứt trợ cấp như dự đoán từ trước đó. Ở khu vực Châu Á / Thái Bình Dương, doanh thu tăng 18,3% so với năm trước với giá trị đồng tiền không đổi, nhờ vào việc tăng khối lượng trong ngành gió tại Ấn Độ.

EBIT trước các sản phẩm đặc biệt tăng đáng kể, với 54,4% lên đến 426 triệu euro (năm ngoái: 276 triệu euro). Biên lợi nhuận EBIT của bộ phận trước các sản phẩm đặc biệt đã cải thiện lên đến 12,0% (năm ngoái: 8,8%).

Dòng tiền tự do mạnh, nợ tài chính ròng tiếp tục giảm
Với mức 523 triệu euro (năm ngoái: 539 triệu euro), dòng tiền tự do của Tập đoàn Schaeffler trước khi dòng tiền vào và ra cho các hoạt động M&A tương đương với mức của năm trước, như định hướng điều chỉnh trong năm. Chi phí vốn (capex) vào tài sản, nhà máy, thiết bị và tài sản vô hình đã tăng lên 671 triệu euro trong kỳ báo cáo (năm ngoái: 632 triệu euro). Điều này cho thấy tỷ lệ vốn đầu tư là 4,8% (năm ngoái: 5,0%). Tỷ lệ tái đầu tư lên đến 0,74 (năm ngoái: 0,67).

Khoản nợ tài chính ròng của tập đoàn giảm còn 1,954 triệu euro vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 (ngày 31 tháng 12 năm 2020: 2,312 triệu euro). Tỷ lệ thanh toán, tức tỷ lệ nợ tài chính ròng trên vốn chủ sở hữu của cổ đông, đã giảm còn khoảng 62% (ngày 31 tháng 12 năm 2020: 114,4%). Tập đoàn Schaeffler, với tổng tài sản tăng khoảng 14,4 tỷ euro vào ngày 31 tháng 12 năm 2021 (năm trước: khoảng 13,5 tỷ euro), và 82.981 nhân viên tính tới thời điểm trên (năm ngoái: 83.297), giảm nhẹ khoảng 0,4%.

Claus Bauer, Giám đốc tài chính của Schaeffler AG, cho biết: “Năm 2021 là một năm thành công đối với tất cả các bộ phận và khu vực, cũng như cho thấy khả năng cân bằng chuyển đổi của chúng tôi với kết quả vô cùng khả quan ngay cả trong một thị trường đầy thách thức. Dòng tiền tự do cao cho phép chúng tôi một lần nữa đề xuất mức cổ tức tốt hơn năm trước cho hội đồng cổ đông thường niên.”

Cải thiện chuyển đổi, nhạy bén đón đầu các cơ hội trong tương lai
Với sự chuẩn bị cho việc xây dựng phòng thí nghiệm trung tâm, thành lập trung tâm công nghệ hydro ở Herzogenaurach và xây dựng trung tâm công nghệ công cụ mới ở Hoechstadt, công ty đang thực hiện nhất quán các biện pháp được đưa ra nhằm tăng khả năng cạnh tranh của mình. Bộ phận Công nghiệp đang tiến hành thực hiện các giải pháp được thông qua vào tháng 9 năm 2020 nhằm củng cố các địa điểm tại Đức. Các giải pháp cụ thể như củng cố năng lực sản xuất tại trụ sở chính ở Schweinfurt, mở rộng mức độ tích hợp theo chiều dọc, cũng như bắt đầu sản xuất các bộ phận chính xác cao cho hộp số robot. Đồng thời, các khu vực đang được củng cố hơn nữa bằng việc di dời các dây chuyền sản xuất và lắp ráp theo yêu cầu của địa phương. Tại Nam Kinh, Trung Quốc, một nhà máy mới chuyên sản xuất vòng bi kích thước lớn cho các ứng dụng năng lượng gió đã được đưa vào hoạt động. Việc mở rộng này giúp củng cố thêm vị trí sản xuất của Tập đoàn Schaeffler tại châu Á cũng như vị trí của Schaeffler với tư cách là nhà cung cấp hàng đầu trong thị trường tăng trưởng quan trọng này. Việc bộ phận Công nghệ Ô tô bắt tay vào quá trình tập trung chuyên môn và năng lực cho lĩnh vực di chuyển bằng điện tại Buehl, và bắt đầu các hoạt động sản xuất tại nhà máy mới cho các bộ phận và hệ thống cho hệ thống truyền động điện khí hóa ở Szombathely, Hungary là những cột mốc thành công trong năm qua. Ngoài ra, Tập đoàn Schaeffler còn đạt được các thỏa thuận quan trọng với đại diện của nhân viên. Đối với tất cả địa điểm bị ảnh hưởng bởi những giải pháp công bố vào tháng 9 năm 2020, những tái cơ cấu liên quan đều được thống nhất và đã thực hiện. Chi phí của các biện pháp này nhỏ hơn chi phí dự kiến ​​ban đầu.

Tạm ngừng Định hướng cho năm 2022
Quyết định tạm ngừng định hướng cho năm 2022 của Hội đồng quản trị của Schaeffler AG dành cho Tập đoàn Schaeffler và các bộ phận được công bố vào ngày 8 tháng 3 năm 2022, do những biến động ở Ukraine cũng như những tác động của chúng lên nền kinh tế toàn cầu. Khi thông qua báo cáo tài chính hàng năm vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, Hội đồng quản trị của Schaeffler AG đã ban hành định hướng cho năm 2022 nhưng không thể tiếp tục bởi do những biến động xảy ra sau khi định hướng được phê duyệt. Vào thời điểm này thật khó để có thể dự đoán chắc chắn về diễn biến tiếp theo của những sự kiện này, cũng như những tác động của chúng lên nền kinh tế, vì vậy định hướng mới sẽ được ban hành ngay sau khi tình hình đã trở nên khả quan hơn.

Klaus Rosenfeld, Giám đốc điều hành của Schaeffler AG, cho biết: “Dù gặp phải nhiều khó khăn và thách thức, 2021 vẫn được xem là một năm thành công đối với Tập đoàn Schaeffler, khi doanh thu của tập đoàn tăng khoảng 10% theo giá trị đồng tiền không đổi và EBIT của chúng tôi trước các sản phẩm đặc biệt lên đến khoảng 60%. Do những biến động liên quan đến Ukraine cũng như những bất ổn và gián đoạn ngày càng gia tăng, chúng tôi đã đi đến quyết định tạm dừng định hướng được Hội đồng quản trị thống nhất nội bộ trước khi chiến sự nổ ra vào ngày 22 tháng 2 năm 2022. Định vị đa dạng của chúng tôi với ba bộ phận tại bốn khu vực, chất lượng hoạt động kinh doanh và nguồn tài chính vững chắc sẽ giúp chúng tôi vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại. Các sáng kiến và ưu tiên chiến lược được xác định trong Lộ trình 2025 sẽ tiếp tục giữ vững. Hơn hết, đây còn là tiền đề cho những ứng dụng vào các vấn đề về bền vững.”

Xem báo cáo thường niên của chúng tôi tại đây: www.schaeffler-annual-report.com

Thông tin dành cho báo chí: www.schaeffler.com/apc

Những tuyên bố và dự đoán hướng tới tương lai
Một số tuyên bố trong thông cáo báo chí này là những tuyên bố hướng tới tương lai. Về bản chất, các tuyên bố hướng tới tương lai bao gồm một số rủi ro, những điều không chắc chắn và những giả định có thể khiến kết quả hoặc sự kiện thực tế khác biệt đáng kể so với các kết quả rõ ràng hoặc được ngụ ý từ những tuyên bố hướng tới tương lai. Những rủi ro, những điều không chắc chắn và những giả định này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả và hậu quả tài chính của các kế hoạch và sự kiện được mô tả trong tài liệu này. Không ai có nghĩa vụ phải công khai cập nhật hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, cho dù là đem lại những thông tin mới, sự kiện trong tương lai hay điều gì khác. Bạn không nên quá phụ thuộc vào những tuyên bố hướng tới tương lai mới chỉ được đưa ra trong ngày phát hành thông cáo báo chí này. Không nên hiểu các tuyên bố có trong thông cáo báo chí về các xu hướng hoặc sự kiện trước đây là những xu hướng hoặc sự kiện sẽ tiếp tục trong tương lai. Các tuyên bố thận trọng được nêu ở trên cần được xem xét cùng với các tuyên bố hướng tới tương lai được nêu trong văn bản hay bằng lời mà Schaeffler, hoặc các đại diện của công ty, có thể đưa ra.

Nhà xuất bản: Schaeffler AG | Schaeffler Vietnam Co., Ltd
Quốc gia: Việt Nam

Tải về

Các thông cáo báo chí

Chương trình trọn gói (Thông cáo báo chí + phương tiện truyền thông)

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận