Từ ngữ tìm kiếm

Yêu cầu chất lượng đối với nhà cung cấp

Khả năng cạnh tranh và vị thế của Tập đoàn Schaeffler trên thị trường thế giới được quyết định bởi chất lượng sản phẩm của tập đoàn. Trong bối cảnh này, tình trạng hoàn hảo và độ tin cậy của các sản phẩm và dịch vụ được mua từ các nhà cung cấp có ảnh hưởng quan trọng đến các quy trình sản xuất kỹ thuật cao và chất lượng của các sản phẩm được sản xuất. Các yêu cầu chất lượng của Tập đoàn Schaeffler đối với các nhà cung cấp và nhà cung cấp phụ (yêu cầu của khách hàng cụ thể) đã được xem xét dưới đây dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và trong quá trình này được chuyển đổi thành khái niệm mô-đun (cấu trúc theo bộ phận kinh doanh).

Để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định nghiêm ngặt về an toàn sản phẩm và sự phù hợp của sản phẩm, Schaeffler dựa vào sự trao đổi tương tác giữa các đối tác kinh doanh của mình. Các yêu cầu mới đối với sản phẩm cũng như các kỳ vọng an toàn chính đáng của khách hàng của Schaeffler phải được tính đến bằng cách liên tục theo dõi thị trường. Các quy trình và phương pháp làm việc của các nhà cung cấp của chúng tôi phải đảm bảo tuân thủ các quy định và nâng cao tính an toàn trong sử dụng và chức năng. Các chương trình đào tạo đủ điều kiện cho nhân viên là tiền đề quan trọng để xác định sớm các rủi ro của sản phẩm và thực hiện các biện pháp khắc phục thích hợp.

An toàn và sự phù hợp của sản phẩm

Các quy trình và phương pháp làm việc của các nhà cung cấp của chúng tôi phải đảm bảo tuân thủ quy định cũng như nâng cao tính an toàn trong sử dụng và chức năng.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Thỏa thuận đảm bảo chất lượng

Trong khái niệm mô-đun mới, Thỏa thuận đảm bảo chất lượng được kết hợp với nhau một cách linh hoạt để phù hợp với phạm vi cung cấp và dịch vụ của Nhà cung cấp. Các yêu cầu đảm bảo chất lượng được mô tả trong các tài liệu tương ứng thể hiện một bản tóm tắt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và các yêu cầu của Schaeffler vượt hơn các tiêu chuẩn này. Đây là nền tảng cho sự hợp tác và phục vụ để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng phải được tuân thủ. Do đó, cần phải hoàn thành một thỏa thuận đảm bảo chất lượng.

Chi tiết về các phương pháp riêng lẻ, mức độ áp dụng và nếu cần, các mẫu riêng được quy định bởi các tiêu chuẩn chất lượng này. Những điều này phản ánh tình trạng hiện tại của bí quyết kỹ thuật, có thể thay đổi bất cứ lúc nào, do đó các nội dung được điều chỉnh khi cần thiết. Đối với các đơn đặt hàng hoặc dự án mới, chúng tôi mong đợi việc áp dụng các tiêu chuẩn mới nhất được cung cấp tại đây (trừ khi các thỏa thuận cá nhân khác đã được thực hiện) mà không cần gia hạn thỏa thuận đảm bảo chất lượng nêu trên.

Các tiêu chuẩn chất lượng này là các tài liệu được kiểm soát và là đối tượng của dịch vụ sửa đổi. Phiên bản hợp lệ hiện tại luôn có sẵn trên trang web này.

Content Restricted

The following content is restricted due to your privacy settings. In order to view the content, simply activate functional cookies.

I understand, that by activating this option, the previously given data privacy consents will be updated. Read more about our Privacy Policy.

Khái niệm mô-đun mới của Thỏa Thuận Đảm Bảo Chất Lượng

Khái niệm mô-đun mới hỗ trợ nỗ lực của chúng tôi để đáp ứng linh hoạt hơn các yêu cầu của khách hàng từ các ngành khác nhau và giải quyết cho các nhà cung cấp của chúng tôi theo hướng ứng dụng hơn. Với các trụ cột "Một hợp đồng cho tất cả các nhà cung cấp""Một Cơ Cấu", chúng tôi cùng cam kết đạt được mức độ hiểu biết tối thiểu về chất lượng và đặc điểm kỹ thuật mục tiêu. Ngoài ra, chúng tôi đang mở rộng Thỏa thuận Đảm Bảo Chất Lượng để bao gồm các yêu cầu chất lượng bổ sung tùy thuộc vào phạm vi cung cấp và dịch vụ dưới các từ khóa "Linh hoạt cho kinh doanh""Tạo & Thêm vào nhu cầu".

Business Letter Quality Assurance Agreement

Hỗ trợ

Bạn có thắc mắc về yêu cầu chất lượng đối với các nhà cung cấp? Hãy liên hệ chúng tôi!

Liện hệ


Các sản phẩm, quy trình và dịch vụ có liên quan đến sản phẩm cuối cùng

Yêu cầu chất lượng đối với nhà cung cấp

S296900 – Thỏa thuận đảm bảo chất lượng với các nhà cung cấp của Tập đoàn Schaeffler (Tiêu chuẩn)

Các sản phẩm, quy trình và dịch vụ liên quan đến sản xuất

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận