Từ ngữ tìm kiếm

Chất lượng vượt trội và Quản lý môi trường

Việc đảm bảo chất lượng được tích hợp trực tiếp vào quy trình sản xuất tại Schaeffler và được hỗ trợ bởi quy trình kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra, chúng tôi đã xác định các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn lao động và sản xuất thân thiện với môi trường. Schaeffler một lần nữa chứng minh rằng Schaeffler đóng vai trò tiên phong đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn nghiêm ngặt của châu Âu về bảo vệ môi trường (EMAS) trong tất cả các nhà máy trên toàn thế giới ngay từ giai đoạn đầu.

Chính sách chất lượng

Tập đoàn Schaeffler là nhà cung cấp phụ tùng ô tô và công nghiệp dẫn đầu toàn cầu. Công ty đại diện cho chất lượng cao nhất, công nghệ vượt trội và khả năng sáng tạo đặc biệt.

Phương thức thuyết phục khách hàng lâu dài là dẫn đầu về chất lượng, công nghệ, độ tin cậy, cải tiến và tiết kiệm chi phí, cũng như đảm bảo việc giao hàng kịp thời, đáng tin cậy và thực hiện tốt dịch vụ cam kết. Đây là nền tảng cho sự thành công bền vững của Công ty chúng tôi.

Tiêu chuẩn chất lượng được định hướng để đáp ứng các mong đợi và yêu cầu của khách hàng. Mọi quy định luật pháp và chính thức đều được tuân thủ nghiêm ngặt.

Công việc của chúng tôi trong tất cả các lĩnh vực phải dựa trên mục tiêu cải tiến liên tục nhằm đạt tiêu chí „không lỗi“ (zero defect) và phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo tránh gây lỗi và hạn chế rủi ro tối đa.

Từng nhân viên đều nhận thức về cam kết chất lượng của mình và phải suy nghĩ và hành động phù hợp theo nguyên tắc này.

Ban điều hành, Ban giám đốc và tất cả nhân viên đều cam kết hoàn toàn tuân thủ với Chính sách chất lượng này.


Chính sách EHS của Tập đoàn Schaeffler

Bảo vệ môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động (EHS) là một phần của các nguyên tắc quản lý của chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo tính liên tục và sự thành công của công ty bằng cách thiết lập và duy trì môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, có lợi cho hiệu suất và tích cực bảo vệ môi trường.

Các nguyên tắc sau đây áp dụng cho tất cả các lĩnh vực của công ty chúng tôi. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm với nhân viên của mình, xã hội và các thế hệ tương lai.

Sức khoẻ và an toàn lao động và Quản lý bảo vệ môi trường hiệu quả

Chúng tôi tích cực sử dụng hệ thống sức khỏe, an toàn lao động và quản lý môi trường toàn cầu được liên tục cải thiện, đồng thời chu cấp cho nhân viên cuộc sống đầy đủ và viên mãn cho đến tuổi nghỉ hưu. Chúng tôi tạo ra các khái niệm, cấu trúc và quy trình tổng thể mang tính định hướng tương lai mà chúng tôi cùng hợp tác triển khai với các đối tác theo hợp đồng. Chúng tôi thực hiện kiểm tra định kỳ tất cả các lĩnh vực để xác định mức độ thực hiện các biện pháp này và giám sát sự thành công của hệ thống quản lý hiện thời.

Môi trường làm việc an toàn và thân thiện với nhân viên

Chúng tôi tin rằng tất cả các tai nạn nghề nghiệp và bệnh tật đều có thể tránh được. Đội ngũ nhân viên và quản lý tích cực giúp chúng tôi đạt mục tiêu về môi trường làm việc không có tai nạn. Khi cần bảo vệ, nhân viên và các nhà thầu đều được ưu tiên như nhau. Khi thiết kế các trung tâm làm việc và quy trình làm việc, chúng tôi đều xem xét kỹ các xu hướng cũng như những cải tiến mới nhất và đặc biệt chú trọng đến thiết kế khoa học tiện lợi.

Hoạt động đáng tin cậy

Chúng tôi cam kết tuân theo tất cả quy định luật pháp và tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Chúng tôi làm việc trên tinh thần trách nhiệm, phù hợp với các quy định của chính mình, những quy định này, trong nhiều trường hợp có thể vượt xa các yêu cầu pháp lý hiện hành. Chúng tôi thiết lập cấu hình, đặt mua, vận hành và bảo dưỡng máy móc và cơ sở vật chất sao cho có thể giảm thiểu các mối nguy hiểm, rủi ro và rối loạn vận hành có thể xảy ra xuống mức thấp nhất. Công nghệ của chúng tôi dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất.

Tác động môi trường được kiểm soát ở mức tối thiểu và Sản phẩm mang tính thân thiện với môi trường

Bên cạnh hoạt động sản xuất vận hành hiện tại, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực giảm thiểu các tác động đến môi trường bằng cách thực hiện trước những biện pháp phù hợp. Chúng tôi tiết kiệm nguyên vật liệu thô và năng lượng và luôn cố gắng tối đa giảm thiểu lượng rác thải, nước thải, tiếng ồn và khí thải khác. Chúng tôi sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường có tính toán đến toàn bộ vòng đời sản phẩm.

Đội ngũ nhân viên có tinh thần trách nhiệm

Ở mọi lĩnh vực của công ty, chúng tôi thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo và cung cấp thông tin nhằm đảm bảo đội ngũ nhân viên và đối tác kinh doanh có đủ trình độ chuyên môn và kiến thức để thực hiện công việc an toàn theo cách tăng cường sức khỏe và giảm thiểu mức độ tác động đến môi trường.

Biện pháp Phòng bị

Chúng tôi giữ gìn và tăng cường sức khỏe thể chất và tâm lý của nhân viên của mình. Chúng tôi thực hiện những biện pháp phòng ngừa toàn diện để bảo vệ nhân viên, đồng thời tránh tổn hại tới môi trường. Các biện pháp khẩn cấp toàn diện và hiệu quả được áp dụng tại tất cả địa điểm để đảm bảo cho nhân viên và khách viếng thăm được cấp cứu kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố.

Buổi trao đổi thông tin mở

Chúng tôi thực hiện những cuộc đối thoại chuyên sâu, tin cậy với các bên liên quan. Chúng tôi cung cấp thông tin về biện pháp an toàn lao động và bảo vệ môi trường, cũng như công khai minh bạch khi nói về những tác động tới môi trường tại từng địa điểm sản xuất.

Chính sách môi trường, sức khỏe và an toàn lao động (EHS) của Tập đoàn Schaeffler

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận