Từ ngữ tìm kiếm

Hợp tác kỹ thuật số

Mua hàng tổ chức

Tổ chức mua hàng của tập đoàn Schaeffler được đặc trưng bởi sản phẩm đa dạng và thị trường mua sắm quốc tế nổi bật. Nhiều nhân viên phụ trách việc mua sắm nguyên liệu thô, bán thành phẩm và thành phẩm cho các nhà máy sản xuất của chúng tôi trên toàn thế giới. Đồng thời, chúng tôi yêu cầu tiêu chuẩn cao về chất lượng cung ứng từ các đối tác mua sắm của chúng tôi.

Các bước tới một quan hệ đối tác lâu dài

Việc yêu cầu tích hợp các quy trình kinh doanh điện tử của hậu cần, mua hàng, chất lượng và tài chính, tạo ra sự minh bạch và tăng tốc các thủ tục.

Đăng ký tại Nền tảng trực tuyến SupplyOn là bắt buộc đối với các nhà cung cấp vật liệu sản xuất của chúng tôi để thiết lập quan hệ đối tác lâu dài với chúng tôi. Đối với các nhà cung cấp vật liệu phi sản xuất, đăng ký với Coupa là một điều kiện tiên quyết.

Để trao đổi kỹ thuật số dữ liệu hóa đơn, các nhà cung cấp của chúng tôi có quyền truy cập vào nền tảng hóa đơn e-invoicing miễn phí từ Tradeshift. Bạn sẽ tìm thấy thông tin chi tiết hơn theo tiêu đề trên Tradeshift E-invoicing.

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận