Từ ngữ tìm kiếm

Chương trình nhà cung cấp của Schaeffler

Tập đoàn Schaeffler đã triển khai hai Chương trình Nhà cung cấp cao cấp TRUST (TIN TƯỞNG) và PREFERRED (ƯA CHUỘNG) để tăng cường hơn nữa hợp tác công nghệ với các nhà cung cấp hàng đầu của chúng tôi và tạo ra giá trị, lòng trung thành và tin tưởng lẫn nhau. Mục tiêu là nâng tầm các nhà cung cấp chiến lược quan trọng của chúng tôi thành các đối tác chiến lược lâu dài thực thụ vì một tương lai bền vững.

Làm thế nào để trở thành một Nhà cung cấp trong chương trình

Trong các đánh giá thường kỳ, chúng tôi lựa chọn các nhà cung cấp chính dựa trên sự phù hợp về hoạt động và chiến lược.

Các nhà cung cấp trong chương trình của chúng tôi có các đặc điểm sau:

  • Có hiệu suất best in class (tốt nhất trong hạng) xét về mặt chất lượng, chi phí, giao hàng và khử carbon
  • Dẫn đầu về mặt kỹ thuật và thương mại
  • Năng lực đổi mới cao
  • Phù hợp lâu dài với danh mục đầu tư chiến lược của Schaeffler
  • Có chung sự hiểu biết toàn diện về các giá trị

Thúc đẩy việc xây dựng các mối quan hệ bền chặt

Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin liên quan về các Chương trình Nhà cung cấp của Schaeffler TRUST và PREFERRED trong tài liệu sau.

Liên hệ khi có câu hỏi:

Schaeffler Supplier Programs Brochure

Chương trình Nhà cung cấp của Schaeffler: Thúc đẩy việc xây dựng các mối quan hệ bền chặt
Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận