Từ ngữ tìm kiếm

Tập đoàn Schaeffler – We pioneer motion

Tập đoàn Schaeffler đã thúc đẩy các phát minh và phát triển mang tính đột phá trong lĩnh vực công nghệ chuyển động trong hơn 75 năm. Với các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ tiên tiến dành cho phương tiện di chuyển bằng điện, bánh lái tiết kiệm CO₂, giải pháp khung gầm, Công nghiệp 4.0, số hóa và năng lượng tái tạo, công ty là đối tác đáng tin cậy để giúp chuyển động hiệu quả hơn, thông minh hơn và bền vững hơn – trong suốt dòng đời thiết bị. Công ty công nghệ chuyển động sản xuất các bộ phận và hệ thống có độ chính xác cao cho các ứng dụng khung gầm và hệ truyền động cũng như các giải pháp vòng bi và ổ trượt cho một số lượng lớn các ứng dụng công nghiệp.

Tập đoàn Schaeffler đã tạo ra doanh thu 16.3 tỷ EUR vào năm 2023. Với khoảng 83,400 nhân viên, Tập đoàn Schaeffler là một trong những công ty gia đình lớn nhất thế giới. Với hơn 1,250 đơn đăng ký bằng sáng chế vào năm 2022, Schaeffler là công ty sáng tạo thứ tư của Đức theo DPMA (Văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế Đức).

Cổ đông

Cùng với con trai Georg F. W. Schaeffler, cổ đông Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann đang tiếp tục sự nghiệp trọn đời của chồng là Tiến sĩ Ing. h.c. Georg Schaeffler, người đã qua đời năm 1996.

Ban điều hành

Tập đoàn Schaeffler được quản lý bởi Hội đồng quản trị của Schaeffler AG. Hội đồng quản trị và các Giám đốc Điều hành Khu vực cùng đại diện cho Ban điều hành của Tập đoàn Schaeffler.

Roadmap 2025

Chúng tôi muốn định hình tương lai của di động và chuyển động với sự hợp tác của khách hàng, đối tác và cộng đồng xã hội. Đó là điều thúc đẩy chúng tôi và cũng thể hiện bản sắc của chúng tôi.ản sắc

Ban giám sát

Ban giám sát của Schaeffler AG bổ nhiệm, giám sát và cố vấn cho Hội đồng quản trị. Ban giám sát chung của Schaeffler AG có quyền hạn đồng quyết định bao gồm tổng cộng 20 thành viên, trong đó có mười đại diện nhân viên và mười đại diện chủ doanh nghiệp.

Phát triển bền vững

Có trách nhiệm về mặt kinh tế, sinh thái và xã hội là một truyền thống trong Tập đoàn Schaeffler, một công ty gia đình.

Quan hệ nhà đầu tư

Báo cáo tài chính, bài thuyết trình, thông điệp công ty hiện hành cho năm tài chính hiện tại và ngày công bố thông tin về tình hình tài chính của Schaeffler.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận