Từ ngữ tìm kiếm

Medias

Dưới tên medias, Schaeffler xuất bản phương tiện truyền thông điện tử cho nhà thiết kế. Catalog Sản phẩm trong medias chứa toàn bộ các sản phẩm vòng bi, khớp cầu và hệ thống tuyến tính, bao gồm các nguyên tắc kỹ thuật và mô tả sản phẩm toàn diện.

Bạn có thể tính toán sản phẩm đã chọn theo tiêu chuẩn catalog và chuyển sản phẩm này tới bản vẽ CAD. Các ví dụ ứng dụng trình bày cách có thể thực hiện thành công yêu cầu về bố trí vòng bi bằng sản phẩm của INA và FAG. Theo quy trình, nhân viên Kỹ thuật Ứng dụng và Dịch vụ Kỹ thuật của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc chọn vòng bi hoặc hệ thống dẫn hướng tuyến tính và hỗ trợ chuẩn bị phương án lắp đặt.

Với tính năng thay thế được trong medias, bạn có thể tìm các ký hiệu INA/FAG tương ứng với các ký hiệu vòng bi khác nhau từ các nhà sản xuất khác. Một hệ thống đèn giao thông sẽ cho biết ngay loại INA/FAG có thể thay thế được hay không và khả năng thay thế được đến mức nào. Đèn xanh lá cho biết khả năng hoàn toàn có thể thay thế được, đèn vàng cho biết khả năng thay thế được trong một số điều kiện cụ thể và đèn đỏ cho biết không thể thay thế được.

Xin lưu ý: chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về việc lựa chọn vòng bi của bạn và mọi thiệt hại do lựa chọn đó gây ra. Trong trường hợp có nghi ngờ hoặc có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận liên quan Đại diện INA/FAG gần nhất.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận