Từ ngữ tìm kiếm

Các bộ phận thanh dẫn và vòng bi cầu tịnh tiến

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Các bộ phận thanh dẫn và vòng bi cầu tịnh tiến

Các bộ phận thanh dẫn và vòng bi cầu tịnh tiến đại diện cho nhóm rộng lớn và phức tạp nhất trong dòng các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn. Chúng được sử dụng khi hệ thống dẫn hướng tuyến tính có khả năng chịu tải và độ cứng cao phải di chuyển các tải trọng nặng với độ chính xác cao khi chạy và theo vị trí cũng như có độ ma sát thấp. Các hệ thống dẫn hướng này có tải trước và thích hợp cho chiều dài hành trình giới hạn và không giới hạn.

Tùy thuộc vào điều kiện vận hành, giá trị gia tốc lên tới 150 mét/giây2 và tốc độ có thể lên tới 360 mét/phút. Hệ thống dẫn hướng bao gồm ít nhất một bàn trượt với bộ con lăn, một thanh dẫn và chốt đóng bằng nhựa hoặc đồng thau gồm một hoặc hai chi tiết.

Đến catalog sản phẩm medias

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Các bộ phận thanh dẫn và vòng bi cầu tịnh tiến bốn dãy

Các bộ phận thanh dẫn và vòng bi cầu tịnh tiến bốn dãy

Các bộ phận thanh dẫn và vòng bi cầu tuần hoàn tịnh tiến bốn dãy KUVE là dòng các hệ thống dẫn hướng đường ray đơn của INA thông dụng nhất và đã được bổ sung thêm đến mức lớn nhất. Các cấu kiện này bao gồm ít nhất một bàn trượt với hệ thống bi bộ đầy đủ, một thanh dẫn, các cần gạt đàn hồi nguyên khối trên mặt cuối của bàn trượt, các miếng đệm bít kín ở mặt trên và mặt dưới của bàn trượt và chốt đóng bằng nhựa.

Các bộ phận thanh dẫn và vòng bi cầu tuần hoàn tịnh tiến KUVE phù hợp với các giá trị gia tốc lên tới 150 m/s2, tốc độ lên tới 300 mét/phút và nhiệt độ vận hành từ –10°C đến +100°C. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến chiều dài hành trình dài không giới hạn, tải cao, độ cứng cao và ma sát thấp.

Các cấu kiện này cũng có sẵn kiểu thiết kế với đặc tính độ ồn tối ưu và kiểu chất lượng X-life.

Đến catalog sản phẩm medias

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Các bộ phận thanh dẫn và vòng bi cầu tịnh tiến sáu dãy

Các bộ phận thanh dẫn và vòng bi cầu tịnh tiến sáu dãy

Các bộ phận thanh dẫn và vòng bi cầu tuần hoàn tịnh tiến sáu dãy KUSE là hệ thống dẫn hướng hoạt động bằng bi với khả năng chịu tải và độ cứng cao nhất. Chúng bao gồm ít nhất một bàn trượt với một hệ thống bi bộ đầy đủ, một thanh dẫn, các cần gạt đàn hồi nguyên khối trên mặt cuối của bàn trượt, các miếng đệm bít kín ở mặt bên dưới của bàn trượt và chốt đóng bằng nhựa.

Các bộ phận thanh dẫn và vòng bi cầu tuần hoàn tịnh tiến KUSE phù hợp với các giá trị gia tốc lên tới 150 m/s2, tốc độ lên tới 300 mét/phút và nhiệt độ vận hành từ –10°C đến +100°C. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến chiều dài hành trình dài không giới hạn, tải từ cao đến rất cao và độ cứng từ cao đến rất cao.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận