Từ ngữ tìm kiếm

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Đường trượt

Do có độ chính xác, thanh dẫn liên kết với vòng bi tuần hoàn tuyến tính tạo ra hệ thống dẫn hướng tuyến tính có độ chính xác cao. Chúng được chế tạo từ thép chịu lực cán được tôi cứng, có rãnh lăn được mài chính xác và có kết cấu liền khối đặc trưng xuyên suốt chiều dài tối đa. Các thanh dẫn dài hơn gồm nhiều phần được sắp xếp với nhau. Thanh dẫn có sẵn các cấp chất lượng Q2, Q6 và Q10.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận