Từ ngữ tìm kiếm

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Giải pháp hệ thống riêng lẻ

Theo yêu cầu, bạn sẽ nhận được giải pháp hệ thống riêng lẻ do chúng tôi cung cấp, được lắp ráp hoàn chỉnh và sẵn sàng hoạt động. Danh mục dịch vụ của chúng tôi bao gồm tất cả các hoạt động và chuẩn bị cần thiết như:

  • Lập kế hoạch và thiết kế dự án
  • Thiết kế tổng thể và chi tiết
  • Lắp ráp các bộ phận từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối
  • Thiết bị an toàn và thiết bị hoạt động
  • Hệ thống điều khiển và lập trình
  • Vận chuyển và lắp ráp khâu cuối cho hệ thống định vị
  • Vận hành ban đầu và bảo dưỡng
  • Bảo trì (từ xa)

Tất cả các dịch vụ liệt kê ở trên được cung cấp trên toàn thế giới.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận