Từ ngữ tìm kiếm

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Thanh dẫn J và S với vòng cách dẹt con lăn kim

Bộ phận dẫn hướng này bao gồm thanh dẫn J và S với vòng cách dẹt con lăn kim trung gian. Chúng được sử dụng làm vòng bi không định vị và cho các chiều dài hành trình giới hạn. Bộ phận dẫn hướng này có sẵn kiểu thiết kế cao và dẹt. Vòng cách được làm bằng kim loại hoặc nhựa và có thiết kế một hàng hoặc hai dãy.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận