Từ ngữ tìm kiếm

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Mô-đun tuyến tính

Tất cả các thành phần cần thiết cho hoạt động được tích hợp trong các mô-đun tuyến tính và có thiết kế kiểu mô-đun. Các mô-đun tuyến tính được dẫn hướng bởi các bộ phận thanh dẫn và vòng bi cầu tịnh tiến thuộc dòng KUVE hoặc KUSE hoặc được dẫn hướng trên hệ thống dẫn hướng vòng bi con lăn thuộc dòng LF. Chức năng dẫn động được thực hiện bởi bộ dẫn động vít me bi, dây đai có răng hoặc dẫn động trực tiếp (động cơ tuyến tính).

Dòng các cấu kiện tuyến tính dẫn động được bổ sung thêm hệ thống điều khiển, động cơ và hộp số vận hành ăn khớp với nhau cho hiệu suất tối ưu.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận