Từ ngữ tìm kiếm

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Hệ thống định vị đa trục

Với hệ thống định vị đa trục tiêu chuẩn đã được kiểm chứng, nhiều ứng dụng có thể được thực hiện mà không cần thêm công việc thiết kế. Nhờ đó, bạn có thể hoàn thành dự án nhanh chóng bằng cách sử dụng các bộ phận đã được chế tạo hoạt động ăn khớp với nhau.

Công việc thiết kế và lập kế hoạch giảm đáng kể và bạn sẽ nhanh chóng được chúng tôi đề xuất hệ thống định vị đáp ứng yêu cầu về hành trình di chuyển của trục.

Hệ thống định vị 3 trục tiêu chuẩn hiện có sẵn hai loại: tối đa 5 kg và tối đa 15 kg khối lượng di chuyển.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận