Từ ngữ tìm kiếm

Các kết cấu vòng bi tuần hoàn tuyến tính và thanh dẫn

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Các kết cấu vòng bi tuần hoàn tuyến tính và thanh dẫn

Các kết cấu vòng bi tuần hoàn tuyến tính và thanh dẫn RUE là hệ thống dẫn hướng đường ray đơn INA với khả năng chịu tải và độ cứng cao nhất do sử dụng con lăn trụ. Chúng bao gồm ít nhất một bàn trượt với một hệ thống vòng bi bộ đầy đủ, một thanh dẫn, các cần gạt đàn hồi nguyên khối trên mặt cuối của bàn trượt, các miếng đệm bít kín ở mặt trên và mặt bên dưới của bàn trượt và chốt đóng để đóng lại lỗ định vị trong thanh dẫn.

Bàn trượt và thanh dẫn của kết cấu vòng bi tuần hoàn tuyến tính và thanh dẫn hoạt động ăn khớp với nhau do chúng được tải trước có độ dung sai khít. Sau khi được tư vấn, bạn có thể sử dụng bàn trượt và thanh dẫn theo nhiều kết hợp khác nhau.

Các kết cấu vòng bi tuần hoàn tuyến tính và thanh dẫn phù hợp với các giá trị gia tốc lên tới 100 m/s2, tốc độ lên tới 180 mét/phút và nhiệt độ vận hành từ –10°C đến +100°C. Chúng được sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến chiều dài hành trình dài không giới hạn, tải từ cao đến rất cao và độ cứng từ cao đến rất cao.

Các cấu kiện này cũng có sẵn kiểu thiết kế với đặc tính độ ồn tối ưu và kiểu Chất lượng X-life.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận