Từ ngữ tìm kiếm

Bộ phận dẫn hướng tuyến tính Schaeffler: Hệ thống dẫn hướng trục

Hệ thống dẫn hướng trục là bộ phận dẫn hướng dọc với vòng bi cầu hoặc khớp cầu cho các phạm vi sử dụng và ứng dụng khác nhau. Vòng bi cầu tuyến tính có sẵn dòng loại nhẹ, dòng nhỏ gọn và dòng được gia công. Các rãnh ăn khớp có thể ở dạng trục đặc, trục rỗng hoặc các bộ phận trục đỡ và ray đỡ.

Dòng sản phẩm được bổ sung bởi nhiều lựa chọn đa dạng các cấu kiện vòng bi cầu tuyến tính và khớp cầu tuyến tính. Trong trường hợp này, vòng bi cầu tuyến tính hoặc khớp cầu tuyến tính đã được lắp trong gối đỡ sẵn sàng lắp ráp.

Một số lượng lớn các trục (có hoặc không có đặc điểm được gia công), cấu kiện trục và ray đỡ cùng với dòng linh kiện đa năng cho phép sử dụng được trong nhiều ứng dụng.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận