Từ ngữ tìm kiếm

DuraSense

Giám sát tình trạng bôi trơn và bôi trơn dựa theo yêu cầu

Lợi ích của bạn:

  • Tính khả dụng của máy tăng lên bằng cách giảm số lần ngừng hoạt động ngoài dự kiến
  • Lập kế hoạch được thực hiện dễ dàng hơn, giúp giảm chi phí bảo trì
  • Chi phí cung ứng sản xuất giảm

Các ấn phẩm với thông tin thêm

Liên hệ

Lý do toàn diện để sử dụng DuraSense

Tăng cường bảo mật hoạt động

DuraSense theo dõi các điều kiện bôi trơn trong các hệ thống dẫn hướng tuyến tính và kích hoạt tín hiệu yêu cầu bôi trơn từ một đơn vị cần bôi trơn, ví dụ, khi xuất hiện điểm không đủ bôi trơn

Giám sát bôi trơn

DuraSense đảm bảo rằng dầu bôi trơn sẽ đến được hộp chứa. Nếu đây không phải là trường hợp (ví dụ do đường cung cấp dầu nhờn bị lỏng hoặc bị chặn), DuraSense sẽ kích hoạt tín hiệu tương ứng.

Giảm tiêu thụ dầu nhờn

Tiêu thụ dầu bôi trơn ít hơn tới 30%

Tính năng:

  • Một yếu tố cảm biến trên mỗi hộp chứa
  • Phần tử cảm biến trên mặt cuối của hộp chứa; PPU (đơn vị tiền xử lý) trong vỏ nhôm ổn định
  • PPU với các kết nối cho tối đa đến bảy cảm biến, cũng như kết nối Ethernet, bus field và SPS
  • Kết nối với Hệ sinh thái thông minh Schaeffler sẽ có thể có trong tương lai
Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận