Từ ngữ tìm kiếm

Vòng bi và khớp cầu của Schaeffler: Vòng bi tang trống

Vòng bi tang trống là vòng bi một dãy, tự lựa. Chúng bao gồm vòng ngoài có rãnh lăn lõm, vòng trong đặc với hai gờ và lỗ khoan hình trụ hoặc hình nón cũng như con lăn tang trống có vòng cách. Các vòng bi không thể tháo dỡ được.

Vòng bi tang trống đặc biệt phù hợp ở những nơi có tải loại va đập hướng tâm cao và độ lệch trục phải được bù; xem phần bù lệch góc. Chúng chỉ có khả năng chịu tải hướng trục thấp.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận