Từ ngữ tìm kiếm

Vòng bi chéo

Vòng bi chéo là vòng bi cho các ứng dụng có độ chính xác cao có kích thước phù hợp với dòng kích thước 18 của tiêu chuẩn ISO cho mỗi DIN 616. Chúng bao gồm vòng ngoài, vòng trong, bộ con lăn và vòng đệm nhựa. Vòng ngoài tách rời và được giữ cố định với nhau bằng ba vòng hãm.

Do các con lăn trụ có bố trí kiểu X, các vòng bi này có thể chịu lực hướng trục từ cả hai hướng cũng như lực hướng tâm, tải trọng mô-men lật và bất kỳ kết hợp tải nào bằng vị trí vòng bi đơn. Điều này cho phép các thiết kế với hai vị trí vòng bi được giảm xuống còn một vị trí vòng bi đơn. Vòng bi chéo rất cứng, có độ chính xác cao khi hoạt động và được cung cấp có độ hở tiêu chuẩn, độ hở nhỏ hoặc tải trước. Vòng ngoài vòng bi có thể được dễ dàng cố định vào cấu trúc liền kề bằng các vòng kẹp.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận