Từ ngữ tìm kiếm

Trong mối quan hệ đối tác phát triển chặt chẽ với khách hàng từ hơn 60 ngành công nghiệp, chúng tôi liên tục phát triển các giải pháp mới, sau đó các giải pháp này được cung cấp làm sản phẩm trong catalog. Đây thường là các bộ phận sẵn sàng lắp ráp hoặc lắp ráp hoàn chỉnh.

Phần kết cấu xung quanh được xem xét ngay từ khi bắt đầu quá trình phát triển sao cho không còn các thay đổi tốn kém cho kết cấu liền kề và giải pháp tổng thể mang lại hiệu quả về chi phí cho khách hàng.

Chúng tôi đã kết hợp một loạt các chuyên môn kỹ thuật của Tập đoàn Schaeffler trong quá trình phát triển các giải pháp dành riêng, ví dụ:

Chất liệu và bề mặt: Nếu khớp cầu được sử dụng trong môi trường ăn mòn, chúng tôi sử dụng chất liệu đặc biệt và lớp phủ riêng được phát triển nội bộ như Corrotect.

Kiểu thiết kế phớt: Chúng tôi cung cấp khớp cầu có thêm phớt RS/TS dành cho môi trường hoạt động bị nhiễm bẩn nặng.

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận