Từ ngữ tìm kiếm

Vòng bi và khớp cầu của Schaeffler: Ổ bi tự lựa

Vòng bi cầu tự lựa là các cấu kiện hai dãy bi, tự hãm, gồm vòng ngoài có vòng ổ lăn lõm, vòng trong có lỗ khoan hình trụ hoặc lỗ khoan côn và kết cấu bi và khung. Vòng bi có các kiểu thiết kế hở và bít kín.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận