Từ ngữ tìm kiếm

Vòng bi và khớp cầu của Schaeffler: Vòng bi tiết diện mỏng

Vòng bi tiết diện mỏng là sản phẩm có độ chính xác cao, độ ồn thấp khi hoạt động và khả năng chịu tải cao. Vòng bi này có ba thiết kế khác nhau với tiết diện ngang cực nhỏ, chủ yếu hình vuông. Trong từng dòng, tiết diện ngang giữ nguyên không đổi ngay cả đối với các đường kính trục và đường kính lỗ khoan gối đỡ lớn hơn. Vì vậy mà các vòng bi này còn được mô tả là vòng bi tiết diện không đổi (CS). Tính năng này giúp phân biệt vòng bi tiết diện mỏng với vòng bi truyền thống như được mô tả trong dòng sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO.

Theo đó, có thể chọn tiết diện lớn hơn theo cách chia độ và do đó có thể sử dụng vòng bi có khả năng chịu tải cao mà không cần phải tăng đường kính trục. Có thể sử dụng vòng bi tiết diện mỏng làm kiểu thiết kế cực kỳ nhẹ và nhỏ gọn.

Các vòng bi tiết diện mỏng có các loại như vòng bi cầu rãnh sâu, vòng bi tiếp xúc bốn điểm và vòng bi cầu tiếp xúc góc. Mỗi một thiết kế trong số các thiết kế trên lại có rất nhiều dòng. Các dòng tương ứng với các kích thước tiết diện ngang. Bi sẽ được thiết kế phù hợp với từng dòng.

Đến catalog sản phẩm medias

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận