Từ ngữ tìm kiếm

Vòng bi con lăn, vòng bi dự phòng và vòng bi cam

Vòng bi và khớp cầu của Schaeffler: Vòng bi con lăn, vòng bi dự phòng và vòng bi cam

Vòng bi con lăn mang bi là vòng bi cầu tự hãm, một dãy hoặc hai dãy có vòng ngoài có thành đặc biệt dày. Ngoài lực hướng tâm cao, các vòng bi này cũng có thể chịu lực hướng trục theo cả hai hướng.

Con lăn đỡ kiểu vấu là các cấu kiện một dãy hoặc hai dãy được lắp trên trục hoặc chốt. Chúng có cấu tạo gồm nhiều vòng ngoài có thành dày với một bề mặt ngoài định hình và kết cấu bi kim và vòng cách hoặc bộ con lăn đầy đủ.

Vòng bi cam có kết cấu tương tự như vòng bi đỡ một dãy và hai dãy, ngoại trừ rãnh lăn được hình thành bởi chốt vòng bi có tiết diện lớn có ren định vị và lỗ bôi trơn.

Các lĩnh vực ứng dụng đã được kiểm chứng cho các sản phẩm này bao gồm cơ chế cam, thanh dẫn, hệ thống chuyên chở và hệ thống dẫn hướng tuyến tính.

Vòng bi con lăn

Vòng bi con lăn mang bi là cấu kiện tự hãm, một dãy hoặc hai dãy có vòng ngoài có thành đặc biệt dày. Ngoài lực hướng tâm cao, các vòng bi này cũng có thể chịu lực hướng trục theo cả hai hướng. Các vòng ngoài có bề mặt ngoài hình vòm hoặc hình trụ. Thiết kế có bề mặt ngoài hình vòm được sử dụng khi có độ nghiêng so với rãnh ăn khớp và cần phải tránh các ứng suất biên. Vòng bi con lăn có vòng trong có chốt và vành nhựa ở vòng ngoài.

X-life

Rất nhiều kích thước được cung cấp trong thiết kế X-life. Các vòng bi này được đề cập trong các bảng kích thước.

Thông tin thêm
Đến catalog sản phẩm medias

Vòng bi con lăn kiểu chốt

Vòng bi con lăn kiểu chốt có vòng ngoài với bề mặt ngoài hình vòm, chốt vòng bi có tiết diện lớn và cấu kiện bi và vòng cách với vòng cách bằng nhựa. Để dễ lắp, chốt vòng bi có ren hoặc lỗ có ren.

Đến catalog sản phẩm medias

Vòng bi dự phòng

Vòng bi dự phòng thường được sử dụng để truyền tải trọng hướng tâm lớn.

Vòng bi dự phòng PWTR có chất lượng X-life

Vòng bi dự phòng PWTR có chất lượng X-life của INA hiện tại tự hào có mức hiệu suất cao hơn:

  • Khả năng chịu tải tĩnh và động cao hơn đến 30% do có hình dạng vòng ổ lăn được tối ưu hóa.
  • Tải vòng cho phép cao hơn bằng cách thay chất liệu vòng ngoài
  • Chất lượng bề mặt ngoài được cải thiện nhờ tối ưu kết cấu bề mặt
  • Bảo vệ chống ăn mòn tăng lên nhờ lớp phủ Corrotect®
X-life

Rất nhiều kích thước được cung cấp trong thiết kế X-life. Các vòng bi này được đề cập trong các bảng kích thước.

Đến catalog sản phẩm medias

Vòng bi cam

Vòng bi cam thường được sử dụng để truyền tải trọng hướng tâm lớn.

Vòng bi cam PWKR có chất lượng X-life

Vòng bi cam PWKR có chất lượng X-life của INA hiện tại tự hào có mức hiệu suất cao hơn:

  • Khả năng chịu tải tĩnh và động cao hơn đến 30% do có hình dạng rãnh lăn tối ưu
  • Tải vòng cho phép cao hơn bằng cách thay chất liệu vòng ngoài
  • Chất lượng bề mặt ngoài được cải thiện nhờ tối ưu kết cấu bề mặt
  • Bảo vệ chống ăn mòn tăng lên nhờ lớp phủ Corrotect®
X-life

Rất nhiều kích thước được cung cấp trong thiết kế X-life. Các vòng bi này được đề cập trong các bảng kích thước.

Đến catalog sản phẩm medias

X-life - luôn khẳng định chất lượng vượt trội

Trong các vòng bi này, rãnh lăn có độ nhám và độ chính xác hình học tối ưu. Điều này cho vòng bi khả năng chịu tải cao hơn và tuổi thọ lâu hơn. X-life là thương hiệu cao cấp giúp nhận biết các sản phẩm hiệu suất cao đặc biệt thuộc thương hiệu INA và FAG.

Chúng được đặc trưng bởi chỉ số trọng tải và tuổi thọ hoạt động cao hơn - kết quả của chỉ số trọng tải động cao hơn so với các sản phẩm tiêu chuẩn hiện tại. Nếu tải trọng và vỏ thiết kế không thay đổi, vòng bi X-life có tuổi thọ chỉ số trọng tải động cao hơn. Khoảng thời gian bảo trì có thể dài hơn.

Thông tin thêm

Trang chia sẻ

Schaeffler applies cookies to secure an optimal use. With the further use of this website you accept the application of cookies. More Information

Chấp nhận